บริษัท เอส แอนด์ พี ซินดิเคท จำกัด (มหาชน) จัดกิจกรรม เยี่ยมบำรุงขวัญผู้ป่วยทหารผ่านศึก

บริษัท เอส แอนด์ พี ซินดิเคท จำกัด (มหาชน) จัดกิจกรรม เยี่ยมบำรุงขวัญผู้ป่วยทหารผ่านศึก

วันที่ ๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ คุณมณีสุดา ศิลาอ่อน ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาความยั่งยืนและสื่อสารองค์การ บริษัท เอส แอนด์ พี ซินดิเคท จำกัด (มหาชน) จัดกิจกรรม เยี่ยมบำรุงขวัญผู้ป่วยทหารผ่านศึก ณ โรงพยาบาลทหารผ่านศึก ในการนี้ ทันตแพทย์ วรกิจ ไวทยะวานิชกุล รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลทหารผ่านศึก (ฝ่ายบริหาร) ให้การต้อนรับ

Powered by MakeWebEasy.com