image

 

นพ.ปกรณ์  มีพานิช

ความชำนาญเฉพาะทางสาขา : รังสีวิทยาวินิจฉัย

      ตารางออกตรวจ

  • จันทร์-ศุกร์ 09.00 - 15.00 น.

ตารางออกตรวจแพทย์อาจมีการเปลี่ยนแปลง
กรุณาตรวจสอบที่ 50104 90321

image

 

พญ.สุภาพร  กิจวณิชประเสริญ

ความชำนาญเฉพาะทางสาขา : รังสีวิทยาทั่วไป

     ตารางออกตรวจ

  • พฤหัส 09.00 - 12.00 น.
  • ศุกร์   09.00 - 12.00 น., 13.00 - 15.00 น.

ตารางออกตรวจแพทย์อาจมีการเปลี่ยนแปลง
กรุณาตรวจสอบที่ 50104 90321

image

 

พญ.นริสา  สถิตรักษ์วงศ์

ความชำนาญเฉพาะทางสาขา : รังสีวิทยาวินิจฉัย

     ตารางออกตรวจ

  • จันทร์   09.00 - 12.00 น., 13.00 - 15.00 น.
  • อังคาร 09.00 - 12.00 น., 13.00 - 15.00 น.
  • พฤหัส  09.00 - 12.00 น., 13.00 - 15.00 น.
  • ศุกร์    09.00 - 12.00 น.

ตารางออกตรวจแพทย์อาจมีการเปลี่ยนแปลง
กรุณาตรวจสอบที่ 50104 90321


Powered by MakeWebEasy.com