ทำเนียบผู้บริหารโรงพยาบาลทหารผ่านศึก

พลเอก เดชนิธิศ เหลืองงามขำ
ผู้อำนวยการองค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก
 
พลโท ณุดนัย บูรณสมภพ
รองผู้อำนวยการองค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก
image
พันโท หัสชัย เอี่ยมละออ
 ผู้ช่วยผู้อำนวยการองค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก (ฝ่ายบริหาร)
image
นางจารุกาญจน์ สุนทรกุล
ผู้ช่วยผู้อำนวยการองค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก (ฝ่ายกิจการพิเศษ)
image
พันโท สรเสกข์ เทพพิทักษ์
ผู้ชำนาญการพิเศษ
   
แพทย์หญิงจิตติมา ปรีชา
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลทหารผ่านศึก
image
แพทย์หญิงเอินฟ้า ณ นคร
รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลทหารผ่านศึก
(ฝ่ายบริหาร)
image
แพทย์หญิงฉัตรสุมาลย์ ตันติกุล
รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลทหารผ่านศึก
(ฝ่ายการแพทย์)
image
แพทย์หญิงปาจรีย์ ศรัยสวัสดิ์
รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลทหารผ่านศึก
(ฝ่ายสนับสนุน)
image
ร.ต.หญิง ธิดานุช เพียรชูชัย ร.น.
รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลทหารผ่านศึก
(ฝ่ายการพยาบาล) 
image
นายแพทย์กำพล เมืองแสน
ผู้ชำนาญการโรงพยาบาลทหารผ่านศึก
(ระดับ 11)
image
แพทย์หญิงสุชาดา ตันประเสริฐ
ผู้ชำนาญการโรงพยาบาลทหารผ่านศึก
(ระดับ 11)
image
ทันตแพทย์วรกิจ ไวทยะวานิชกุล
ผู้ชำนาญการโรงพยาบาลทหารผ่านศึก
(ระดับ 11)
image
นายแพทย์สมกิจ อวเกียรติ
ผู้ชำนาญการโรงพยาบาลทหารผ่านศึก
(ระดับ 10)
image
นายแพทย์วัชระ ภัทรธรรมกุล
ผู้ชำนาญการโรงพยาบาลทหารผ่านศึก
(ระดับ 10)
image
นายแพทย์วิสิทธิ์ วังวิทยากุล
ผู้ชำนาญการโรงพยาบาลทหารผ่านศึก
(ระดับ 10)
image
แพทย์หญิงบรินดา อุจวาที
ผู้ชำนาญการโรงพยาบาลทหารผ่านศึก
(ระดับ 10)

image
แพทย์หญิงนฎา ขำกนก
ผู้ชำนาญการโรงพยาบาลทหารผ่านศึก
(ระดับ 10)
image
ทันตแพทย์หญิงธนทิพ วิริยะวัฒนะ
ผู้ชำนาญการโรงพยาบาลทหารผ่านศึก
(ระดับ 10)
image
นายแพทย์อิทธิกร เลาหทัยเวคินทร์
ผู้ชำนาญการโรงพยาบาลทหารผ่านศึก
(ระดับ 10)
image
นายแพทย์บัญญพนต์ สุขประพฤติ
ผู้ชำนาญการโรงพยาบาลทหารผ่านศึก
(ระดับ 10)
image
นายสรรวสุ เทศดี
หัวหน้าสำนักผู้อำนวยการโรงพยาบาลทหารผ่านศึก
image
นางสาวธัญยาพร เวโรจน์ฤดี
ผู้อำนวยการกองกลาง
image
นางสาวิตรี มากศิริ
ผู้อำนวยการกองส่งกำลังบำรุง
image
นางสาวชฎาทิพย์ บุญพา
ผู้อำนวยการกองคลัง
image
นายรังสรรค์ สุขสมผล
ผู้อำนวยการกองบริการสายแพทย์
image
แพทย์หญิงสุภาพร กิจวนิชประเสริฐ
ผู้อำนวยการกองเวชศาสตร์ชันสูตร
image
แพทย์หญิงภัทราภรณ์ ศิริรักษ์
ผู้อำนวยการกองเวชศาสตร์ฟื้นฟู
image
นายแพทย์ศาศวัต ตันวิเชียร
ผู้อำนวยการกองออร์โธปิดิกส์และกายอุปกรณ์
image
นายแพทย์พลสันต์ เรืองคณะ
ผู้อำนวยการกองอายุรกรรมและจิตเวช
image
นายแพทย์ศุภศักดิ์ หล่อธนวณิชย์
ผู้อำนวยการกองสูตินรีและกุมารเวชกรรม
image
นายแพทย์ทศพล สุริย์จามร
ผู้อำนวยการกองศัลยกรรมและวิสัญญี
image
แพทย์หญิงศิริลักษณ์ เกษมสันต์
ณ อยุธยา
ผู้อำนวยการกองจักษุ โสต ศอ นาสิก

image
แพทย์หญิงนิรัฐฐา จันทวัฒน์
ผู้อำนวยการกองอุบัติเหตุ ฉุกเฉิน
และผู้ป่วยนอก
image
ทันตแพทย์หญิงชนกนาถ โอสถานนท์
ผู้อำนวยการกองทันตกรรม
image
เภสัชกรหญิงวราวัลย์ จึงศิวะพรพงษ์
ผู้อำนวยการกองเภสัชกรรม
image
นางสุธรรมา สกุลไทย
ผู้อำนวยการกองพยาบาล

Powered by MakeWebEasy.com
เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้