ศูนย์กายภาพบำบัด
Physical Rehabilitation Center

     ศูนย์กายภาพบำบัดโรงพยาบาลทหารผ่านศึก ให้บริการโดยนักกายภาพบำบัดที่มีประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญในการดูแลผู้ป่วยระบบกระดูกและกล้ามเนื้อ, ระบบประสารทและระบบทางเดินหายใจ เพื่อลดอาการเจ็บปวดของกล้ามเนื้อและข้อ ลดภาวะแทรกซ้อนในระบบทางเดินหายใจและฟื้นฟูสภาพผู้ป่วยในระบบประสาทเพื่อให้สามารถใช้ชีวิตได้อย่างปกติ

การฟื้นฟูผู้ป่วยโรคข้อ
ARTHRITIC REHABILITATION

 • ประเมินตรวจร่างกาน วางแผนการฟื้นฟูนิสัยการเคลื่อนไหวของข้อ และความแข็งแรงของกล้ามเนื้อรอบข้อ ลดความปวด
 • การออกกำลังเพิ่มช่วงการเคลื่อนไหว (Range of motion exercise)
 • การให้การรักษาด้วยไฟฟ้าลดปวด (Interferential, tens)
 • การฟื้นฟูผู้ป่วยโรคปวดหลัง ปวดคอ
 • เพื่อลดอาการเจ็บปวดและส่งเสริมการทำงานของกล้ามเนื้อให้มีประสิทธิภาพสามารถกลับไปใช้งานได้อย่างปกติ
 • รักษาโดยคลื่นไฟฟ้าความร้อนลึก (Short wave diathermy)
 • รักษาโดยคลื่นเหนือเสียง (Ultrasound)
 • การดึงหลัง (Pelvic traction)
 • การดึงคอ (Cervical traction)
image
image
การฟื้นฟูโรคอัมพฤกษ์ อัมพาต
Stroke rehabilitation
 • การออกกำลังกายเพื่อความแข็งแรง (Strengthening Exercise)
 • การออกกำลังกายแบบทำให้ (Passive Exercises)
 • การฝึกเดิน (Gait Training)
 • การฝึกกิจวัตรประจำวัตร (ADL Training)
ศูนย์กายภาพบำบัด ชั้น 4 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา โรงพยาบาลทหารผ่านศึก
วันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 8.00 – 16.00 น.
คลินิกนอกเวลากายภาพบำบัด
วันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 16.00 – 20.00 น. และวันเสาร์ เวลา 8.00 – 12.00 น.
โทร. 02-245-0661 ต่อ 90416
image
image
ภาพบรรยากาศ
Powered by MakeWebEasy.com