กายอุปกรณ์
กองออร์โธปิดิคส์และกายอุปกรณ์


     งานกายอุปกรณ์ โรงพยาบาลทหารผ่านศึก งานกายอุปกรณ์ ให้บริการกายอุปกรณ์เทียมและเสริมที่ใช้ภายนอกร่างกายสำหรับใช้มดแทนส่วนของร่างกายที่สูญหายหรือบกพร่องตามแพทย์วินิจฉัยสั่งการรักษา ในวันเวลาราชการ นอกเหนือจากการให้การสงเคราะห์ทหารผ่านศึกและครอบครัวทหารผ่านศึกแล้ว ยังให้บริการแก่ทหารประจำการและประชาชนทั่วไป สิทธิจ่ายเงินสด, กรมบัญชีกลาง, ข้าราชการ, กทม., สปสช. ผู้พิการ, สปสช. โรงพยาบาลทหารผ่านศึกเป็นต้น

     งานกายอุปกรณ์ มุ่งเน้นรักษาฟื้นฟูผู้ป่วยด้วยสหสาขาวิชาชีพ (Patient team care) และให้ความสำคัญกับการศึกษาวิจัย ผลิตนวัตรกรรมใหม่ๆ ซึ่งสามารถนำมาประยุกต์ใช้ได้จริงเพื่อให้การฟื้นฟูผู้ป่วย ผู้พิการเกิดประสิทธิภาพสูงสุด สามารถกลับไปใช้ชีวิตประจำวันได้อย่างมีความสุข

image
image

 กายอุปกรณ์เทียม (Prosthesis)
      งานกายอุปกรณ์มีความพร้อมทางบุคลากร เครื่องมือเครื่องจักรอาคารสถานที่ ด้วยประสบการณ์ของบุคลากรด้านการผลิตอุปกรณ์มีมากกว่า 15 ปี จึงสามารถผลิตอวัยวะเทียมที่มีประสิทธิภาพและสวยงามทุกประเภท (แกนนอก–แกนใน) ได้ภายในระยะเวลา 2–5 วัน งานกายอุปกรณ์ให้ความสำคัญกับคุณภาพของวัสดุอุปกรณ์ที่นำมาใช้ในการผลิตอวัยวะเทียม จึงสามารถใช้งานได้นานผู้ป่วยผู้พิการทุกคน จะได้อวัยวะเทียมที่เหมาะสมกับสภาพความพิการอาชีพและลักษณะความเป็นอยู่ สามารถนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด

 กายอุปกรณ์เสริม (Orthosis)
      งานกายอุปกรณ์ มีความพร้อมให้บริการอุปกรณ์ที่ใช้ทดแทนส่วนร่างกายที่บกพร่อง โดยมีกายอุปกรณ์เสริมมากว่า 30 ชนิด ทั้งแบบสำเร็จรูปพร้อมใส่ทันทีหลังเข้ารับการผ่าตัด หรือแบบตัดเองใช้เวลา 3-7 วัน เพื่อให้ผู้ป่วยได้รับการรักษาฟื้นฟูอย่างรวดเร็ว ลดระยะเวลาการพักรักษาตัวในโรงพยาบาล

 อุปกรณ์พยุง/ประคองข้อ (Supporter)
      งานอุปกรณ์ เพิ่มอุปกรณ์ใหม่ๆ มากกว่า 10 ชนิด เพื่อการรักษาฟื้นฟูที่ครอบคลุมอาการปวดข้อทุกโรค

 เครื่องช่วยเดิน (Gait aids)
      เพื่อประสิทธิภาพสูงสุดในการรักษาฟื้นฟูผู้ป่วยและผู้พิการงานกายอุปกรณ์ มีเครื่องช่วยเดินหลากหลายชนิดให้บริการ เช่น ไมเท้าอลูมิเนียม 1 ขา, ไม้เท้าอลูมิเนียม 3 ขา, ไม้ค้ำยันอลูมิเนียม, อุปกรณ์ฝึกเดิน 4 ขา (Walker), รถเข็นนั่งคนพิการ, รถ 3 ล้อโยก เป็นต้น โดยงานกายอุปกรณ์ทำการผลิตอุปกรณ์บางชนิดเองตามมาตรฐานวิชาชีพ เพื่อรักษาฟื้นฟูที่ถูกต้องเหมาะสมกับสภาวะผู้ป่วยแต่ละคน

 อุปกรณ์เสริมสำหรับเท้า (Foot Orthosis)
      ปัจจุบันผู้ป่วยที่มีปัญหาเท้ามีจำนวนเพิ่มมากขึ้น ไม่ว่าจะเป็นอาการปวดส้นเท้า ปวดอุ้งเท้า อุ้งเท้าแบน อุ้งเท้าสูง เท้าเบาหวานหรือเท้าผิดรูป งานกายอุปกรณ์ให้ความสำคัญกับการรักษาฟื้นฟูปัญกาเท้า โดยให้บริการตรวจเท้าตรวจการลงน้ำหนักบนฝ่าเท้าด้วยระบบคอมพิวเตอร์ สามารถรอรับได้ภายใน 1-2 ชั่วโมง

ติดต่อขอรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

งานกายอุปกรณ์ กองออร์โธปิดิคส์และกายอุปกรณ์ โรงพยาบาลทหารผ่านศึก
อาคาร 2 ชั้น 1
โทร. 02-6449400, 02-6449416, 02-2450658 ต่อ 20100 หรือ 20115

Powered by MakeWebEasy.com