image

 

 

พญ.ศิริลักษณ์  เกษมสันต์ ณ อยุธยา

ความชำนาญเฉพาะทางสาขา : กระจกตา

     ตารางออกตรวจ

  • จันทร์  08.30 - 12.00 น.,13.00 - 15.00 น.
  • พฤหัส 08.30 - 12.00 น.

ตารางออกตรวจแพทย์อาจมีการเปลี่ยนแปลง
กรุณาตรวจสอบที่ 90520

image

 

พญ.ฐานิศา  พิมลแสงสุริยา

ความชำนาญเฉพาะทางสาขา : จักษุวิทยา

     ตารางออกเวร

  • พฤหัส 08.30 - 12.00 น.,13.00 - 15.00 น.
  • ศุกร์   08.30 - 12.00 น.

ตารางออกตรวจแพทย์อาจมีการเปลี่ยนแปลง
กรุณาตรวจสอบที่ 90520

image

 

พญ.เมธาวี  จันทราภาส

ความชำนาญเฉพาะทางสาขา : จอตาและวุ้นตา

     ตารางออกตรวจ

  • พฤหัส 08.30 - 12.00 น.
  • ศุกร์   08.30 - 12.00 น. 13.00 - 15.00 น.

ตารางออกตรวจแพทย์อาจมีการเปลี่ยนแปลง

กรุณาตรวจสอบที่ 90520

image

 

พญ.ดาริณี  ปัญจคุณาธร

ความชำนาญเฉพาะทางสาขา : จอตาและวุ้นตา

     ตารางออกตรวจ

  • อังคาร 08.30 - 12.00 น. 13.00 - 15.00 น.
  • พุธ      08.30 - 12.00 น.

ตารางออกตรวจแพทย์อาจมีการเปลี่ยนแปลง
กรุณาตรวจสอบที่ 90520

Powered by MakeWebEasy.com