image

 

พญ.บรินดา  อุจวาที

ความชำนาญเฉพาะทางสาขา : เวชศาสตร์ครอบครัว

     ตารางออกตรวจ

  • จันทร์  09.00 - 12.00 น.
  • อังคาร 09.00 - 12.00 น.
  • ศุกร์    09.00 - 12.00 น.

ตารางออกตรวจแพทย์อาจมีการเปลี่ยนแปลง
กรุณาตรวจสอบที่ 90120 90121Powered by MakeWebEasy.com