นพ.อัครา  พงคพนาไกร

ความชำนาญเฉพาะทางสาขา : สูติศาสตร์ - นรีเวชวิทยา

     ตารางออกตรวจ 09.00 - 12.00 น.

  • 6,9,20,23, ก.พ. 61

ตารางออกตรวจแพทย์อาจมีการเปลี่ยนแปลง
กรุณาตรวจสอบที่ 90521

 

 

นพ.สง่า  พินิจพิชิตกุล

ความชำนาญเฉพาะทางสาขา : สูติศาสตร์ - นรีเวชวิทยา

     ตารางออกตรวจ 09.00 - 12.00 น.

  • 2,7,14,16,21,28 ก.พ. 61

ตารางออกตรวจแพทย์อาจมีการเปลี่ยนแปลง
กรุณาตรวจสอบที่ 90521

 

นพ.ศุภศักดิ์  หล่อธนวณิชย์

ความชำนาญเฉพาะทางสาขา : สูติศาสตร์ - นรีเวชวิทยา

     ตารางออกตรวจ 09.00 - 12.00 น.

  • 1,5,8,12,13,15,19,22,26,27 ก.พ. 61

ตารางออกตรวจแพทย์อาจมีการเปลี่ยนแปลง
กรุณาตรวจสอบที่ 90521

Powered by MakeWebEasy.com