image

นพ.กำพล  เมืองแสน

ความชำนาญเฉพาะทางสาขา : ออร์โธปิดิกส์ (Orthopedic)
 
ตารางออกตรวจ (ในเวลาราชการ)
    อังคาร 09.00 - 12.00 น.                          
    พฤหัส 09.00 - 12.00 น.             
             
ตารางออกตรวจ (นอกเวลาราชการ)
     ศุกร์   17.00 - 20.00 น.
     เสาร์  09.00 - 12.00 น. (เฉพาะวันเสาร์ที่ 1, 3 และ 5 ของสัปดาห์)
 
(ตารางออกตรวจแพทย์อาจมีการเปลี่ยนแปลง)
กรุณาตรวจสอบที่    02-644-9400
image

นพ.สมกิจ อวเกียรติ

ความชำนาญเฉพาะทางสาขา : ออร์โธปิดิกส์ (Orthopedic)
 
ตารางออกตรวจ (ในเวลาราชการ)
     จันทร์ 09.00 - 12.00 น.                           
      พุธ     09.00 - 12.00 น.             
             
 
 
(ตารางออกตรวจแพทย์อาจมีการเปลี่ยนแปลง)
กรุณาตรวจสอบที่    02-644-9400


image

นพ.วัชระ  ภัทรธรรมกุล

ความชำนาญเฉพาะทางสาขา : ออร์โธปิดิกส์ (Orthopedic)
 
ตารางออกตรวจ (ในเวลาราชการ)
   จันทร์   09.00 - 12.00 น.                          
   ศุกร์     09.00 - 12.00 น.             
             
ตารางออกตรวจ (นอกเวลาราชการ)
   อังคาร  17.00 - 20.00 น.
 
(ตารางออกตรวจแพทย์อาจมีการเปลี่ยนแปลง)
กรุณาตรวจสอบที่   02-644-9400
image

นพ.กิตติพงษ์  คงรักเกียรติยศ

ความชำนาญเฉพาะทางสาขา : เวชศาสตร์การกีฬา (Sport Medicine)
 
ตารางออกตรวจ (ในเวลาราชการ)
    พฤหัส  09.00 - 12.00 น.
    ศุกร์    09.00 - 12.00 น.
 
ตารางออกตรวจ (นอกเวลาราชการ)
    พฤหัส 17.00 - 20.00 น.
 
(ตารางออกตรวจแพทย์อาจมีการเปลี่ยนแปลง)
กรุณาตรวจสอบที่    02-644-9400
image

นพ.บัณฑิต  สิมะเกษม

ความชำนาญเฉพาะทางสาขา : เวชศาสตร์การกีฬา (Sport Medicine)

ตารางออกตรวจ (ในเวลาราชการ)
    อังคาร  09.00 - 12.00 น.
    พุธ    09.00 - 12.00 น.

 

(ตารางออกตรวจแพทย์อาจมีการเปลี่ยนแปลง)
กรุณาตรวจสอบที่    02-644-9400
image

นพ.วิสิทธิ์  วังวิทยากุล

ความชำนาญเฉพาะทางสาขา : ข้อเข่าและสะโพกเทียม
                                          (Adult Hip and Knee Reconstruction)
 
ตารางออกตรวจ (ในเวลาราชการ)
    จันทร์  09.00 - 12.00 น.
    พุธ     09.00 - 12.00 น.

(ตารางออกตรวจแพทย์อาจมีการเปลี่ยนแปลง)
กรุณาตรวจสอบที่     02-644-9400

 

image

นพ.ศาศวัต  ตันวิเชียร

ความชำนาญเฉพาะทางสาขา : กระดูกและข้อในผู้สูงอายุ (Geriatric Orthopedics)
 
ตารางออกตรวจ (ในเวลาราชการ)
    จันทร์  09.00 - 12.00 น.
    ศุกร์    09.00 - 12.00 น.
 
ตารางออกตรวจ (นอกเวลาราชการ)
    พุธ    17.00 - 20.00 น.
 
(ตารางออกตรวจแพทย์อาจมีการเปลี่ยนแปลง)
กรุณาตรวจสอบที่   02-644-9400

image

นพ.ไชยยศ  ชัยชาญกุล

ความชำนาญเฉพาะทางสาขา : โรคกระดูกสันหลัง (Spine - Orthopaedic Surgery)

ตารางออกตรวจ (ในเวลาราชการ)
    พุธ            09.00 - 12.00 น.
    พฤหัสบดี   09.00 - 12.00 น.


(ตารางออกตรวจแพทย์อาจมีการเปลี่ยนแปลง)
กรุณาตรวจสอบที่   02-644-9400

image

นพ.ธีรเมศร์  ไกรสินธ์ุ

ความชำนาญเฉพาะทางสาขา : ข้อเข่าและสะโพกเทียม
                                          (Adult Hip and Knee Reconstruction)
 

ตารางออกตรวจ  (ในเวลาราชการ)
    อังคาร        09.00 - 12.00 น.
    พฤหัสบดี    09.00 - 12.00 น.

ตารางออกตรวจ (นอกเวลาราชการ)
    เสาร์      09.00 - 12.00 น.  (เฉพาะวันเสาร์ที่ 2 และ 4 ของสัปดาห์)


(ตารางออกตรวจแพทย์อาจมีการเปลี่ยนแปลง)
กรุณาตรวจสอบที่    02-644-9400


image

นพ.กวิน  วงศ์ทองศรี

ความชำนาญเฉพาะทางสาขา : โรคเท้าและข้อเท้า (Foot and Ankle Surgery)

ตารางออกตรวจ  (ในเวลาราชการ)
     อังคาร        09.00 - 12.00 น.
     พฤหัสบดี    09.00 - 12.00 น.(ตารางออกตรวจแพทย์อาจมีการเปลี่ยนแปลง)
กรุณาตรวจสอบที่    02-644-9400
image

นพ.นันทวัฒน์ อุตตโม

ความชำนาญเฉพาะทางสาขา : โรคกระดูกสันหลัง (Spine - Orthopaedic Surgery)

ตารางออกตรวจ  (ในเวลาราชการ)
     จันทร์        09.00 - 12.00 น.
     ศุกร์          09.00 - 12.00 น.(ตารางออกตรวจแพทย์อาจมีการเปลี่ยนแปลง)
กรุณาตรวจสอบที่    02-644-9400
image

นพ.ธีรวัติ ปานเศรษฐี

ความชำนาญเฉพาะทางสาขา : โรคกระดูกสันหลัง (Spine - Orthopaedic Surgery)

ตารางออกตรวจ  (ในเวลาราชการ)
     พุธ           09.00 - 12.00 น.
     พฤหัสบดี   09.00 - 12.00 น.(ตารางออกตรวจแพทย์อาจมีการเปลี่ยนแปลง)
กรุณาตรวจสอบที่    02-644-9400

image

นพ.วรสัณห์ ทวีวุฒิทรัพย์

ความชำนาญเฉพาะทางสาขา : โรคทางมือและระบบประสาทส่วนปลาย (Hand Microsurgery)

ตารางออกตรวจ  (ในเวลาราชการ)
     อังคาร    09.00 - 12.00 น.
     ศุกร์       09.00 - 12.00 น.

ตารางออกตรวจ (นอกเวลาราชการ)
     จันทร์   17.00 - 20.00 น.

(ตารางออกตรวจแพทย์อาจมีการเปลี่ยนแปลง)
กรุณาตรวจสอบที่    02-644-9400

image

นพ.นำชัย คุณธาราภรณ์

ความชำนาญเฉพาะทางสาขา : ออร์โธปิดิกส์ (Orthopedic)

ตารางออกตรวจ  (ในเวลาราชการ)
     อังคาร   09.00 - 12.00 น.(ตารางออกตรวจแพทย์อาจมีการเปลี่ยนแปลง)
กรุณาตรวจสอบที่    02-644-9400

Powered by MakeWebEasy.com
เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้