image

 

นพ.กำพล  เมืองแสน

ความชำนาญเฉพาะทางสาขา : ออร์โธปิดิกส์

     ตารางออกตรวจ

 • อังคาร 09.00 - 12.00 น.
 • พฤหัส 09.00 - 12.00 น.

ตารางออกตรวจแพทย์อาจมีการเปลี่ยนแปลง
กรุณาตรวจสอบที่ 90210,90211

image

 

นพ.สมกิจ  อวเกียรติ

ความชำนาญเฉพาะทางสาขา : ออร์โธปิดิกส์

     ตารางออกตรวจ

 • จันทร์ 09.0 - 12.00 น.
 • พุธ  09.00 - 12.00 น.
 • ศุกร์  09.0 - 12.00 น.

ตารางออกตรวจแพทย์อาจมีการเปลี่ยนแปลง
กรุณาตรวจสอบที่ 90210,90211


image

 

นพ.วัชระ  ภัทรธรรมกุล

ความชำนาญเฉพาะทางสาขา : ออร์โธปิดิกส์

     ตารางออกตรวจ

 • จันทร์  09.00 - 12.00 น.
 • พฤหัส 09.00 - 12.00 น.
 • ศุกร์   09.00 - 12.00 น.

ตารางออกตรวจแพทย์อาจมีการเปลี่ยนแปลง
กรุณาตรวจสอบที่ 90210,90211

image

 

นพ.กิตติพงษ์  คงรักษ์เกียรติยศ

ความชำนาญเฉพาะทางสาขา : ออร์โธปิดิกส์

     ตารางออกตรวจ

 • พฤหัส 09.00 - 12.00 น.,13.00 - 15.00 น.
 • ศุกร์    09.00 - 12.00 น.

ตารางออกตรวจแพทย์อาจมีการเปลี่ยนแปลง
กรุณาตรวจสอบที่ 90210,90211

image

 

นพ.บัณฑิต  สิมะเกษม

ความชำนาญเฉพาะทางสาขา : ออร์โธปิดิกส์

     ตารางออกเวร

 • อังคาร 09.00 - 12.00 น.,13.00 - 15.00 น.
 • พุธ      09.00 - 12.00 น.

ตารางออกตรวจแพทย์อาจมีการเปลี่ยนแปลง
กรุณาตรวจสอบที่ 90210,90211

image

 

นพ.วิสิทธิ์  วังวิทยากุล

ความชำนาญเฉพาะทางสาขา : ออร์โธปิดิกส์

     ตารางออกตรวจ

 • จันทร์ 09.00 - 12.00 น.,13.00 - 15.00 น.
 • พุธ    09.00 - 12.00 น.

ตารางออกตรวจแพทย์อาจมีการเปลี่ยนแปลง
กรุณาตรวจสอบที่ 90210,90211

 

image

 

นพ.ศาศวัต  ตันวิเชียร

ความชำนาญเฉพาะทางสาขา : ออร์โธปิดิกส์

     ตารางออกตรวจ

 • จันทร์ 09.00-12.00 น.
 • ศุกร์ 09.00 - 12.00 น.,13.00 - 15.00 น.

ตารางออกตรวจแพทย์อาจมีการเปลี่ยนแปลง
กรุณาตรวจสอบที่ 90210,90211

image

 

นพ.ไชยยศ  ไชยชาญกุล

ความชำนาญเฉพาะทางสาขา : ออร์โธปิดิกส์

     ตารางออกตรวจ

 • พุธ 09.00 - 12.00 น.,13.00 - 15.00 น.
 • พฤหัส 09.00 - 12.00 น.

ตารางออกตรวจแพทย์อาจมีการเปลี่ยนแปลง
กรุณาตรวจสอบที่ 90210,90211

image

นพ.ธีรเมศร์  ไกรสินธ์

ความชำนาญเฉพาะทางสาขา : ออร์โธปิดิกส์

      ตารางออกตรวจ

 • พุธ 09.00 - 12.00 น.,13.00 - 15.00 น.
 • พฤหัส 09.00 - 12.00 น.

ตารางออกตรวจแพทย์อาจมีการเปลี่ยนแปลง
กรุณาตรวจสอบที่ 90210,90211

Powered by MakeWebEasy.com