บทความทั้งหมด

วันที่ 21 กันยายน 2566 พลเอก สัณทัศน์ นันทิภาคย์หิรัญ ผอ.อผศ. และคณะผู้บริหารระดับสูง ให้การต้อนรับ ณ ห้องเกียรติศักดิ์ และเรียนเชิญคณะกมธ. การทหารและความมั่นคงของรัฐ วุฒิสภา

นายแพทย์สง่า พินิจพิชิตกุล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลทหารผ่านศึก และแพทย์หญิงบรินดา อุจวาที รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลทหารผ่านศึก (ฝ่ายการแพทย์) เข้าร่วมพิธี วันคล้ายวันสถาปนา สำนักงานแพทย์ทหาร กรมยุทธบริการทหาร ประจำปี ๒๕๖๖

โรงพยาบาลทหารผ่านศึก จัดพิธีทำบุญถวายสังฆทาน เพื่ออุทิศส่วนกุศลแก่ทหารผ่านศึกและผู้ป่วยทั่วไปที่ล่วงลับ โดย เภสัชกรหญิงปรียารมย์ ศิวะแพทย์ ผู้ชำนาญการโรงพยาบาลทหารผ่านศึก (อัตราเงินเดือน ระดับ 11) เป็นประธานในพิธี

ทันตแพทย์ วรกิจ ไวทยะวานิชกุล ผู้ชำนาญการโรงพยาบาลทหารผ่านศึก รักษาการ รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลทหารผ่านศึก (ฝ่ายบริหาร) นำคณะเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลฯ ตรวจเยี่ยมความคืบหน้างานประกอบรถกายอุปกรณ์เคลื่อนที่พร้อมอุปกรณ์ ที่บริษัท อินโนมูฟ จำกัด ณ จังหวัดราชบุรี

โรงพยาบาลทหารผ่านศึก ตั้งศูนย์อำนวยการประสานงานองค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก เพื่อเตรียมข้อมูลสนับสนุนศูนย์อำนวยการประสานงานขององค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก จัดส่งข้อมูลให้คณะทำงานกระทรวงกลาโหม ประจำรัฐสภา ในการแถลงนโยบายการบริหารประเทศของรัฐบาลต่อรัฐสภา

นายกสมาคมแม่บ้านองค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก เยี่ยมเยียนและมอบกายอุปกรณ์เสริมและเทียมแก่ทหารผ่านศึก ณ อาคารอเนกประสงค์ สวนสาธารณะกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี

โรงพยาบาลทหารผ่านศึก มอบหมายให้ เรือตรีหญิง ธิดานุช เพียรชูชัย ผู้ชำนาญการโรงพยาบาลทหารผ่านศึก เป็นผู้แทนผู้อำนวยการโรงพยาบาลทหารผ่านศึก ร่วมงานวันคล้ายวันสถาปนา สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ ประจำปี ๒๕๖๖ (ครบรอบ ๓๓ ปี)

โรงพยาบาลทหารผ่านศึก จัดการประชุมคณะกรรมการบริหารโรงพยาบาลฯ ครั้งที่ ๔/๒๕๖๖ ณ ห้องประชุมชัยสมรภูมิ (อาคาร ๑ ชั้นที่ ๒) องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก

วันศุกร์ที่ ๒๕ สิงหาคม ๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๒.๐๐ กองกลาง โรงพยาบาลทหารผ่านศึก จัดการสอบลูกจ้างชั่วคราวที่ปฏิบัติงานอยู่ที่โรงพยาบาลทหารผ่านศึก เพื่อบรรจุเป็นพนักงานโรงพยาบาลทหารผ่านศึก

วันที่ 24 สิงหาคม 2566 เวลา 09.30 น โรงพยาบาลทหารผ่านศึก โดยเภสัชกรหญิง ปรียารมย์ ศิวะแพทย์ ผู้ชำนาญการโรงพยาบาลทหารผ่านศึก เป็นประธานในพิธี จัดพิธีทำบุญถวายสังฆทาน เพื่ออุทิศส่วนกุศลแก่ทหารผ่านศึกและผู้ป่วยทั่วไปที่ล่วงลับ

เมื่อวันที่ 21 สิงหาคม 2566 พลเอก สัณทัศน์ นันทิภาคย์หิรัญ ผู้อำนวยการองค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก พร้อมด้วยคุณพัณณ์ชิตา นันทิภาคย์หิรัญ นายกสมาคมแม่บ้านองค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก และคณะ เข้าร่วมบันทึกภาพวีดิทัศน์เพื่อประชาสัมพันธ์โครงการ “RUN FOR HERO รวมพลังวิ่งสร้างเสริมสุขภาพ”

โรงพยาบาลทหารผ่านศึก จัดการประชุมคณะอนุกรรมการบริหารโรงพยาบาลทหารผ่านศึก ครั้งที่ ๔/๒๕๖๖

นายกสมาคมแม่บ้านองค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก เยี่ยมเยียนและมอบกายอุปกรณ์เสริมและเทียมแก่ทหารผ่านศึก ณ สโมสรนายทหาร มทบ.15 จ.เพชรบุรี

พลเอก สัณทัศน์ นันทิภาคย์หิรัญ ผู้อำนวยการองค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก และคณะที่ปรึกษาฯ พร้อมด้วยคณะผู้บริหารโรงพยาบาลทหารผ่านศึก ตรวจเยี่ยมการตรวจรับงานจัดทำรถบริการกายอุปกรณ์ และรถบรรทุกวัสดุอุปกรณ์ของโรงพยาบาลทหารผ่านศึก

อาคาร 1/2 กรณีเตียงเต็มอาจไม่ได้ห้องตามที่จองไว้

อาคาร 9/7 กรณีเตียงเต็มอาจไม่ได้ห้องตามที่จองไว้

วันที่ 22 มิถุนายน 2566 คุณพัณณ์ชิตา นันทิภาคย์หิรัญ นายกสมาคมแม่บ้านองค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก และคณะ ปฏิบัติภารกิจพื้นที่ สำนักงานสงเคราะห์ทหารผ่านศึกเขตสุรินทร์ โดยเยี่ยมเยียนทหารผ่านศึกพิการ ร.ต.ภูมิ สาระ ทหารผ่านศึกพิการบัตรชั้นที่ 1 พร้อมมอบกายอุปกรณ์ ให้แก่ทหารผ่านศึก จำนวน 17 ราย ในพื้นที่ อ. ลำปลายมาศ จ.บุรีรัมย์

วันที่ 21 มิถุนายน 2566 คุณพัณณ์ชิตา นันทิภาคย์หิรัญ นายกสมาคมแม่บ้านองค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก และคณะ ปฏิบัติภารกิจพื้นที่ สำนักงานสงเคราะห์ทหารผ่านศึกเขตสุรินทร์ โดยเยี่ยมเยียนทหารผ่านศึกพิการ ร.อ บุญมี วงศ์ปลั่ง ทหารผ่านศึกพิการบัตรชั้นที่ 1 พร้อมมอบกายอุปกรณ์ ให้แก่ทหารผ่านศึก จำนวน 13 ราย ในพื้นที่ ต.ท่าสว่าง อ.เมืองสุรินทร์ จ.สุรินทร์ ในภารกิจครั้งนี้ มีหน่วยแพทย์เคลื่อนที่โรงพยาบาลทหารผ่านศึก แพทย์ พยาบาล พร้อมทั้งนักกายภาพบำบัด ให้การตรวจรักษาและดูแลสุขภาพทหารผ่านศึกและครอบครัว พร้อมสาธิตวิธีการดูแล ด้านกายภาพบำบัด

เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2566 คุณพัณณ์ชิตา นันทิภาคย์หิรัญ นายกสมาคมแม่บ้านองค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก และคณะ ปฏิบัติภารกิจ เยี่ยมเยียนทหารผ่านศึกพิการและครอบครัวทหารผ่านศึก ในพื้นที่ ต.เกิ้ง อ.เมืองมหาสารคาม จ.มหาสารคราม ซึ่งกำกับดูแลโดยสำนักงานสงเคราะห์ทหารผ่านศึกเขตร้อยเอ็ด ในภารกิจครั้งนี้ มีหน่วยแพทย์เคลื่อนที่โรงพยาบาลทหารผ่านศึก แพทย์ พยาบาล พร้อมทั้งมีนักกายภาพบำบัด ให้การตรวจรักษาและดูแลสุขภาพทหารผ่านศึกและครอบครัว พร้อมสาธิตวิธีการดูแล ด้านกายภาพบำบัด

วันที่ ๒๐ มิถุนายน ๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๓๐ น. นายแพทย์สง่า พินิจพิชิตกุล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลทหารผ่านศึก และคณะผู้บริหารโรงพยาบาลฯ ให้การต้อนรับ นางสาวชนิดา สุทธิจิตร ผู้อำนวยการโรงเรียนลาซาล นำคณะครูและนักเรียน โรงเรียน ลาซาล จำนวน ๒๕ คน

เมื่อวันที่ 19 มิถุนายน 2566 คุณพัณณ์ชิตา นันทิภาคย์หิรัญ นายกสมาคมแม่บ้านองค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก และคณะ ปฏิบัติภารกิจ เยี่ยมเยียนทหารผ่านศึกพิการและครอบครัวทหารผ่านศึกในพื้นที่ สำนักงานสงเคราะห์ทหารผ่านศึกเขตขอนแก่น ต.ศิลา อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น

พล.อ.จีรนันท์ กัณฑวงศ์ และ พลอากาศเอก พิทักษ์ วีระวัฒกานนท์ ที่ปรึกษาผู้อำนวยการองค์การสงเคราะห์ทาหรผ่านศึก ตรวจเยี่ยมและให้คำปรึกษาแนะนำแก่เจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาลทหารผ่านศึก

Powered by MakeWebEasy.com
เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้