บทความทั้งหมด

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ !!! 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก !!! การเปิดรับสมัคร บุคคลเข้าปฏิบัติงาน จำนวนหลายอัตรา (ตามเอกสารรูปภาพที่แนบมานี้)

ประกาศ !! ขอบเขตวิชาที่สอบคัดเลือก

เปิดรับสมัคร !!! บุคคลเข้าปฏิบัติงาน จำนวนหลายอัตรา (ตามเอกสารรูปภาพที่แนบมานี้)

บริจาคเงินสมทบทุนจัดซื้อครุภัณฑ์ด้านกายอุปกรณ์

คุณเสนาหอย เยี่ยม รพ.ผศ.

“TATA Steel Mini Marathon 2018 Run for ทหารผ่านศึก”

หนุมานรัน วิ่งบุกกรุง มอบรายได้ให้ รพ.ทหารผ่านศึก

เปิดรับสมัคร !!! ผู้ช่วยแพทย์แผนไทย (หมอนวด)

เปิดรับสมัคร !!! พยาบาล จำนวนหลายอัตรา

อาคาร 2 ชั้น 9 ราคา 3,600 บาท/ คืน   กรณีเตียงเต็มอาจไม่ได้ห้องตามที่จองไว้

โรคอุจจาระร่วง จากไวรัสโรต้า !!

โรงพยาบาลทหารผ่านศึก ขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธาร่วมบริจาคเงิน เพื่อช่วยเหลือทหารผ่านศึกและเพื่อเป็นทุนทรัพย์ให้กับโรงพยาบาลทหารผ่านศึก เพื่อพัฒนาโรงพยาบาลในด้านต่าง ๆ อาทิ

รูปหล่อและเหรียญพระพุทธอโรคยาเทวราชา โครงการสร้างรูปหล่อและเหรียญจำลองพระพุทธอโรคยาเทวราชา ซึ่งเป็นพระพุทธรูปประจำโรงพยาบาลทหารผ่านศึก ให้ประชาชนที่มีจิตศรัทธาร่วมเช่าบูชา เพื่อหารายได้สนับสนุนโรงพยาบาลทหารผ่านศึก ในโครงการ “ร้อยดวงใจ เสียสละเพื่อผู้เสียสละ” ในการจัดซื้อเครื่องมือ และอุปกรณ์ทางการแพทย์เพื่อพัฒนาองค์กร รวมทั้งนำรายได้อีกส่วนหนึ่งไปสนับสนุนกองทุนศิษย์เก่านักเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า เพื่อพัฒนาผู้เชี่ยวชาญพยาบาลและแพทย์พระมงกุฎเกล้าอย่างยั่งยืน

Powered by MakeWebEasy.com