คุณประภาดา เอื้อพิทักษ์ และ พ.ท.ศุภธัช วิสุทธิธรรม และคณะ บริจาคเครื่องกดน้ำดื่ม น้ำร้อน-น้ำเย็น และเครื่องกรองน้ำ

 คุณประภาดา เอื้อพิทักษ์ และ พ.ท.ศุภธัช วิสุทธิธรรม และคณะ บริจาคเครื่องกดน้ำดื่ม น้ำร้อน-น้ำเย็น และเครื่องกรองน้ำ

 คุณประภาดา เอื้อพิทักษ์ และ พ.ท.ศุภธัช วิสุทธิธรรม และคณะรวม ๕ คน บริจาคเครื่องกดน้ำดื่ม น้ำร้อน-น้ำเย็น จำนวน ๑ เครื่อง และเครื่องกรองน้ำ จำนวน ๑ เครื่องให้แก่ รพ.ผศ. โดย คุณศศิรินทร์  ชวพรธนานนท์  รอง  ผอ.รพ.ผศ.(ฝ่ายการพยาบาล) เป็นผู้รับมอบ ในวันศุกร์ที่ ๔ ก.พ. ๖๕ เวลา ๑๕.๐๐ น.ณ โรงพยาบาลทหารผ่านศึก

Powered by MakeWebEasy.com