มอบเงินบริจาค 300,000 บาท

 มอบเงินบริจาค 300,000 บาท

เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2564
บริษัทเครือสยามไบโอไซเอนซ์ มอบเงินบริจาค 300,000 บาท (สามแสนบาทถ้วน) ให้แก่โรงพยาบาลทหารผ่านศึก โดย แพทย์หญิงฉัตรสุมาลย์ ตันติกุล
รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลทหารผ่านศึก (ฝ่ายการแพทย์) เป็นผู้รับมอบ

Powered by MakeWebEasy.com