นายแพทย์สง่า พินิจพิชิตกุล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลทหารผ่านศึก และคณะผู้บริหารโรงพยาบาลฯ รับมอบเงินบริจาคจาก นายลวรณ แสงสนิท ประธานกรรมการสลากกินแบ่งรัฐบาล เพื่อเป็นงบประมาณสมทบการดำเนินการเพื่อสาธารณประโยชน์ให้กับโรงพยาบาลทหารผ่านศึก

นายแพทย์สง่า พินิจพิชิตกุล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลทหารผ่านศึก และคณะผู้บริหารโรงพยาบาลฯ รับมอบเงินบริจาคจาก นายลวรณ แสงสนิท ประธานกรรมการสลากกินแบ่งรัฐบาล เพื่อเป็นงบประมาณสมทบการดำเนินการเพื่อสาธารณประโยชน์ให้กับโรงพยาบาลทหารผ่านศึก

      เมื่อวันที่ ๑๙ เมษายน ๒๕๖๖ พลเอก สัณทัศน์  นันทิภาคย์หิรัญ  ผู้อำนวยการองค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก มอบหมายให้ นายแพทย์สง่า  พินิจพิชิตกุล  ผู้อำนวยการโรงพยาบาลทหารผ่านศึก และคณะผู้บริหารโรงพยาบาลฯ รับมอบเงินบริจาคจาก นายลวรณ  แสงสนิท ประธานกรรมการสลากกินแบ่งรัฐบาล เพื่อเป็นงบประมาณสมทบการดำเนินการเพื่อสาธารณประโยชน์ให้กับโรงพยาบาลทหารผ่านศึก องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก  ในพระบรมราชูปถัมภ์ ดำเนินโครงการเพิ่มศักยภาพการออกหน่วยบริการกายอุปกรณ์เคลื่อนที่เพื่อทหารผ่านศึก และผู้พิการทุพพลภาพ จำนวน ๔๕,๘๗๐,๐๐๐.- บาท (สี่สิบห้าล้านแปดแสนเจ็ดหมื่นบาทถ้วน)  ณ กองการเงิน ชั้น ๔ สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล สนามบินน้ำ จ.นนทบุรี  เพื่อจัดทำรถบริการกายอุปกรณ์เคลื่อนที่พร้อมเครื่องมือเครื่องจักรในการผลิตกายอุปกรณ์เสริมและเทียม จำนวน ๑ คัน และรถบรรทุกวัสดุกายอุปกรณ์ จำนวน ๑ คัน  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มศักยภาพการออกหน่วยบริการกายอุปกรณ์เคลื่อนที่ของโรงพยาบาลทหารผ่านศึก ให้บริการด้านกายอุปกรณ์แก่ทหารผ่านศึกและครอบครัวที่พิการทุพพลภาพ รวมทั้งประชาชนผู้พิการ ให้ได้รับบริการกายอุปกรณ์อย่างทั่วถึงและมีคุณภาพมาตรฐาน เป็นการช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตของทหารผ่านศึกพิการทุพพลภาพที่อยู่ในพื้นที่ห่างไกล มีความยากลำบากในการเดินทาง ให้สามารถเข้าถึงการบริการกายอุปกรณ์ได้อย่างสะดวก สร้างความเท่าเทียมและเสมอภาคทางสังคม
      ปัจจุบัน โรงพยาบาลทหารผ่านศึก องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก ในพระบรมราชูปถัมภ์ มีรถบริการกายอุปกรณ์
เคลื่อนที่ให้บริการด้านกายอุปกรณ์เสริมและเทียมแก่ทหารผ่านศึก ในพื้นที่สำนักงานสงเคราะห์ทหารผ่านศึก ในภูมิภาคต่างๆ ทั่วประเทศ จำนวน ๑ คัน ออกหน่วยให้บริการปีละประมาณ ๖ ครั้ง  ยังไม่เพียงพอต่อความต้องการของทหารผ่านศึกพิการและผู้พิการทุพพลภาพที่รอคอยความช่วยเหลือด้านกายอุปกรณ์แขนขาเทียมอีกจำนวนมาก โรงพยาบาลฯ จึงได้เสนอโครงการเพิ่มศักยภาพ
การออกหน่วยบริการกายอุปกรณ์เคลื่อนที่เพื่อทหารผ่านศึกพิการและผู้พิการทุพพลภาพ และขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล ซึ่งสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล ได้พิจารณาแล้วยินดีร่วมบริจาคงบประมาณสมทบการดำเนินการโครงการดังกล่าว เพื่อสาธารณประโยชน์ให้แก่โรงพยาบาลฯ ซึ่งโรงพยาบาลฯ จะได้เร่งดำเนินการตามโครงการฯ ให้เกิดประโยชน์แก่ทหารผ่านศึกพิการ และประชาชนผู้พิการทุพพลภาพให้ได้รับการดูแลสุขภาพด้านกายอุปกรณ์แขนขาเทียมอย่างทั่วถึงและกว้างขวางต่อไป

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

Powered by MakeWebEasy.com
เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้