ม.ล.สราลี กิติยากร และคณะ ส่งมอบกำลังใจให้บุคลากรทางการแพทย์

ม.ล.สราลี กิติยากร และคณะ ส่งมอบกำลังใจให้บุคลากรทางการแพทย์

ม.ล.สราลี กิติยากร และคณะ ส่งมอบกำลังใจให้บุคลากรทางการแพทย์ของโรงพยาบาลทหารผ่านศึก มอบข้าวกล่อง จำนวน ๑๐๐ กล่อง น้ำกระเจี๊ยบ จำนวน ๑๐๐ ขวด และขนมเปี๊ยะ จำนวน ๑๐๐ กล่อง เมื่อวันพุธที่ ๑ กันยายน ๒๕๖๔ โดย แพทย์หญิง สุชาดา ตันประเสริฐ รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลทหารผ่านศึก (ฝ่ายการแพทย์) และ ทันตแพทย์หญิง ธนทิพ วิริยะวัฒนะ ผู้อำนวยการกองทันตกรรม โรงพยาบาลทหารผ่านศึก รับมอบ

Powered by MakeWebEasy.com