บริจาคอุปกรณ์ทางการแพทย์ มูลค่ารวม 469,340 บาท

บริจาคอุปกรณ์ทางการแพทย์ มูลค่ารวม 469,340 บาท

      โรงพยาบาลทหารผ่านศึกขอขอบคุณ คุณสิทธิเดช มัยลาภ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท สกาย ไอซีที จำกัด (มหาชน) ที่ร่วมบริจาคอุปกรณ์ทางการแพทย์แก่โรงพยาบาลเนื่องในโอกาสครบรอบ 5 ปีของบริษัทฯ ทั้งนี้เพื่อส่งกำลังใจและเพิ่มความช่วยเหลือให้แก่บุคลากร​ทางการแพทย์​และผู้ป่วย อาทิ เครื่องให้ออกซิเจนด้วยอัตราการไหลสูง (High Flow) จำนวน 1 เครื่อง เตียงผู้ป่วยระบบไฟฟ้า จำนวน 1 เตียง อุปกรณ์ป้องกันทางเดินหายใจส่วนบุคคล จำนวน 2 เครื่อง และเครื่องวัดออกซิเจนในเลือดและชีพจร จำนวน 6 เครื่อง มูลค่ารวม 469,340 บาท รับมอบโดย แพทย์หญิงจิตติมา ปรีชา รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลทหารผ่านศึก ฝ่ายสนับสนุน
    

      ในนามคณะผู้บริหารและบุคลากรโรงพยาบาลทหารผ่านศึก ขอขอบคุณในความอนุเคราะห์ของท่านเป็นอย่างยิ่ง และจะนำอุปกรณ์ดังกล่าวไปใช้ในการรับมือกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 เพื่อประโยชน์สูงสุดต่อผู้ป่วยโดยเร็วที่สุด

Powered by MakeWebEasy.com