บริษัท ไมลอทท์ แลบบอราทอรีส์ จำกัด มอบแอลกอฮอล์เจล

บริษัท ไมลอทท์ แลบบอราทอรีส์ จำกัด มอบแอลกอฮอล์เจล

     เมื่อวันจันทร์ที่ 24 พฤษภาคม 2564 บริษัท ไมลอทท์ แลบบอราทอรีส์ จำกัด มอบแอลกอฮอล์เจล จำนวน 43,200 ชิ้น มูลค่า 895,800.- บาท ให้แก่โรงพยาบาลทหารผ่านศึก เพื่อให้บุคลากรของโรงพยาบาลฯ ใช้ในการปฏิบัติงาน ในสถานการณ์แพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID–19 โดย นางปรียารมย์  ศิวะแพทย์ ผู้ชำนาญการโรงพยาบาลทหารผ่านศึก เป็นผู้รับมอบ

Powered by MakeWebEasy.com