คาเฟ่อเมซอน (Cafe Amazon) บริจาคกาแฟดริป

คาเฟ่อเมซอน (Cafe Amazon) บริจาคกาแฟดริป

       เมื่อวันจันทร์ที่ 24 พฤษภาคม 2564 คุณปวุตติพงศ์ หวังวิริยะพันธ์ ผู้จัดการเขตการขาย ส่วนขายและบริหารร้านแฟรนไซส์ คาเฟ่อเมซอน (Cafe Amazon) บริจาคกาแฟดริป จำนวน  1,000 ซอง ให้แก่ โรงพยาบาลทหารผ่านศึก เพื่อเป็นขวัญกำลังใจให้แก่บุคลากรภายในโรงพยาบาลฯ  ในการปฏิบัติงานช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID–19  โดย นางปรียารมย์  ศิวะแพทย์ ผู้ชำนาญการโรงพยาบาลทหารผ่านศึก เป็นผู้รับมอบ

Powered by MakeWebEasy.com