โครงการติวออนไลน์ ONE DAY FOR PPE มอบชุด PPE

โครงการติวออนไลน์  ONE DAY FOR PPE มอบชุด PPE

  เมื่อวันพุธที่ ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๖๔ เวลา ๑๓.๐๐ น. 

  โครงการติวออนไลน์  ONE DAY FOR PPE  จัดตั้งโดย

          1. นายอมต  ลิปิพัฒนา
          2. นายญาณภัทร พินิจพิชิตกุล
          3. นายอัครพล  สว่างพาณิชย์
          4. นายนนท์ปวิธ  สุริยานุสรณ์
          5. นายวินสันต์  งามวิวัฒน์ธรรม

         มอบชุด PPE leve 4 จำนวน ๓๐๐ ชุด ให้แก่โรงพยาบาลทหารผ่านศึก

         เพื่อให้บุคลากรทางการแพทย์ใช้ในการปฏิบัติงานรักษาผู้ป่วยติดเชื้อโรคไวรัสโคโรนา 2019 (COVID -19)

Powered by MakeWebEasy.com