นักศึกษาหลักสูตร สจว. รุ่นที่ ๑๑๔ และเพื่อน ร่วมใจสู้ภัยโควิด 19

นักศึกษาหลักสูตร สจว. รุ่นที่ ๑๑๔ และเพื่อน  ร่วมใจสู้ภัยโควิด 19

           เมื่อวันจันทร์ที่ ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๖๔  คณะนักศึกษาหลักสูตร สจว. รุ่นที่ ๑๑๔ และเพื่อน ร่วมใจสู้ภัยโควิด 19
สนับสนุนเครื่องผลิตอากาศผสมออกซิเจนอัตราการไหลสูง จำนวน ๒ เครื่อง รวมเป็นมูลค่า ๔๐๐,๐๐๐.- บาท ให้แก่โรงพยาบาลทหารผ่านศึกเพื่อใช้ในการรักษาและดูแลผู้ป่วย

 

Powered by MakeWebEasy.com