มอบอุปกรณ์ป้องกันใบหน้าอนามัย (Face Shield)

มอบอุปกรณ์ป้องกันใบหน้าอนามัย (Face Shield)

วันศุกร์ที่ 10 เมษายน พ.ศ. 2563 พลเอก ชูศิลป์ คุณาไทย อดีตผู้อำนวยการองค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก ได้มอบอุปกรณ์ป้องกันใบหน้าอนามัย (Face Shield) ซึ่งประดิษฐ์โดยหน่วยกายอุปกรณ์ กองออร์โธปิดิกส์ โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า และกองออร์โธปิดิกส์และกายอุปกรณ์ โรงพยาบาลทหารผ่านศึก ให้แก่ผู้แทนจากโรงพยาบาลและหน่วยงาน จำนวน 8 แห่ง ได้แก่ โรงพยาบาลรามาธิบดี, โรงพยาบาลจุฬาภรณ์, โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ประชาชื่น, โรงพยาบาลสถาบันโรคไตภูมิราชนครินทร์, กรมแพทย์ทหารบก, กรมแพทย์ทหารอากาศ, กรมแพทย์ทหารเรือ และคลินิกศูนย์แพทย์พัฒนา ณ ห้องประชุม อาคาร 2 ชั้น 2 โรงพยาบาลทหารผ่านศึก ถนนวิภาวดีรังสิต กรุงเทพฯ การมอบอุปกรณ์ป้องกันใบหน้าอนามัย (Face Shield) ในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อให้โรงพยาบาล และหน่วยงานต่าง ๆ นำไปแจกจ่ายให้กับแพทย์ พยาบาล และเจ้าหน้าที่ ที่ปฏิบัติงานเสี่ยงต่อการติดเชื้อไวรัสโควิด - 19 ด้วยความเสียสละอยู่ในขณะนี้

Powered by MakeWebEasy.com