ข่าวประกาศ !!

ขอเชิญร่วมงานวันครบรอบวันสถาปนาโรงพยาบาลทหารผ่านศึก ครบ ๕๐ ปี ในวันศุกร์ที่ ๙ ตุลาคม ๒๕๖๓

ามคำสั่งองการค์สงเคราะห์ทหารผ่านศึก ที่ ๒๗๖/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๒๑ สิงหาคม ๒๕๖๓ ให้คณะกรรมการสอบคัดเลือก รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว เข้าปฏิบัติงานในตำแหน่งต่างๆ จำนวน ๓๑ อัตรา ซึ่งเริ่มรับสมัคร ตั้งแต่วันที่ ๒๑-๒๘ สิงหาคม ๒๕๖๓ จึงขอประกาศรายผลสอบคัดเลือก

ตามคำสั่งองการค์สงเคราะห์ทหารผ่านศึก ที่ ๒๗๖/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๒๑ สิงหาคม ๒๕๖๓ ให้คณะกรรมการสอบคัดเลือก รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว

ตามคำสั่งองการค์สงเคราะห์ทหารผ่านศึก ที่ ๒๗๖/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๒๑ สิงหาคม ๒๕๖๓ ให้คณะกรรมการสอบคัดเลือก รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว เข้าปฏิบัติงานในตำแหน่งต่างๆ จำนวน ๓๑ อัตรา ซึ่งเริ่มรับสมัคร ตั้งแต่วันที่ ๒๑-๒๘ สิงหาคม ๒๕๖๓ จึงประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก ดังต่อไปนี้ (ตามเอกสารที่แนบมา)

ตามที่องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก ในพระบรมราชูปถัมภ์ ประกาศรับสมัครบุคคลทั่วไป เพื่อทำการทดสอบคัดเลือกจ้างเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราวเข้าปฏิบัติงานในตำแหน่งต่างๆ จำนวน 31 อัตรา ซึ่งเริ่มรับสมัคร ตั้งแต่ 21-28 สิงหาคม 63 คณะกรรมการสอบคัดเลือก จึงประกาศขอบเขตวิชาที่สอบคัดเลือก ดังรูปข้างล่างต่อไปนี้

งานแพทย์แผนไทย / งานฝังเข็มจีน เปิดให้บริการแพทย์ทางเลือก ตั้งแต่ 15 มิ.ย.63 เป็นต้นไป !

รับสมัครบุคคลเข้าปฏิบัติงาน ตั้งแต่วันนี้-28 สิงหาคม 2563 ด้วย องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก ในพระบรมราชูปถัมป์ ประสงค์จะรับสมัครบุคคลทั่วไป เพื่อทำงานสอบคัดเลือกจ้างเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราวในตำแหน่งต่างๆ จำนวน 31 อัตรา โดยผู้สมัครสอบต้องมีคุณวุฒิ ดังต่อไปนี้

เปิดรับสมัคร !! แพทย์ใช้ทุน ในปี พ.ศ. 2563 จำนวน 4 อัตรา

Powered by MakeWebEasy.com