ข่าวสาร

เมื่อวันที่ 13 - 17 มี.ค.66 ศูนย์พัฒนาคุณภาพ รพ.ผศ. ได้จัดงานสัปดาห์คุณภาพ รพ.ผศ. ประจำปี 2566 ธีมงาน “3P & Re-design : The New World of VGH” ณ ห้องประชุม รพ.ผศ. อาคาร 2 ชั้น 2 โดย ผอ.รพ.ผศ. เป็นประธานในพิธี เพื่อเผยแพร่ความรู้ แลกเปลี่ยนผลงานและความคิดเห็นการพัฒนาคุณภาพระหว่างหน่วยงานต่างๆ ใน รพ.ผศ.

เมื่อวันที่ 7 มี.ค. 2566 เวลา 09:30 น. โรงพยาบาลทหารผ่านศึก จัดพิธีทำบุญถวายสังฆทาน เพื่ออุทิศส่วนกุศลแก่ทหารผ่านศึกและผู้ป่วยทั่วไปที่ล่วงลับ

นายกสมาคมแม่บ้านกองบัญชาการกองทัพไทย พร้อมคณะกรรมการสมาคมฯ และเจ้าหน้าที่สมาคม ฯ เยี่ยมและมอบเงินบำรุงขวัญให้กับผู้ป่วยทหารผ่านศึกที่พักรักษาตัวที่โรงพยาบาลฯ

คณะนักเรียนนายร้อย จปร.รุ่นที่ 25 เข้ามอบเงินให้ โรงพยาบาลทหารผ่านศึก

นายกสมาคมแม่บ้านทหารอากาศ และคณะ เยี่ยมบำรุงขวัญผู้ป่วยทหารผ่านศึก มอบเงินบำรุงขวัญ พร้อมด้วยเครื่องอุปโภคแก่ผู้ป่วยทหารผ่านศึกที่พักรักษาตัว ณ รพ.ผศ.

พิธีปล่อยขบวนรถกายอุปกรณ์เคลื่อนที่ ของหน่วยกายอุปกรณ์เคลื่อนที่โรงพยาบาลทหารผ่านศึก

ศูนย์พัฒนาคุณภาพ โรงพยาบาลทหารผ่านศึก จัดการอบรมเรื่อง "การบริหารจัดการความเสี่ยงเพื่อคุณภาพและความปลอดภัยในโรงพยาบาลตามมาตรฐานโรงพยาบาลและบริการสุขภาพ ฉบับที่5"

สรุปรายงานการออกหน่วยทันตกรรมเคลื่อนที่ของโรงพยาบาลทหารผ่านศึก

เมื่อวันที่ 7 ก.พ. 66 พลเอก สิทธิพร มุสิกะสิน รอง ปล.กห. และคณะผู้สำเร็จการฝึกอบรม หลักสูตรพัฒนาสัมพันธ์ระดับผู้บริหาร “187 พลัส เพื่อทหารผ่านศึก” เยี่ยมบำรุงขวัญผู้ป่วยทหารผ่านศึก ที่พักรักษาตัว ณ โรงพยาบาลทหารผ่านศึก โดยมี นางสุชาดา ตันประเสริฐ ผู้ชำนาญการโรงพยาบาลทหารผ่านศึก (ระดับ 11) เป็นผู้แทนให้การต้อนรับ

โรงพยาบาลทหารผ่านศึกจัดทีมแพทย์ พยาบาล และเจ้าหน้าที่ ให้บริการดูแล และปฐมพยาบาลเบื้องต้น ใรวันทหารผ่านศึก ปี 2566

พิธีบำเพ็ญกุศลทางศาสนาคริสต์ เพื่อเป็นการอุทิศส่วนกุศลให้แก่ดวงวิญญาณทหารผ่านศึกที่นับถือศาสนาคริสต์ ณ วัดบ้านเซเวียร์ (อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ)

พิธีบำเพ็ญกุศลทางศาสนาอิสลาม เพื่อเป็นการอุทิศส่วนกุศลให้แก่ดวงวิญญาณทหารผ่านศึกที่นับถือศาสนาอิสลาม ณ มัสยิดมูฮายีรีน ถนนมิตรไมตรี แขวงดินแดง

สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา พระราชทานแจกันดอกไม้มอบให้โรงพยาบาลทหารผ่านศึก

เภสัชกรหญิงปรียารมย์ ศิวะแพทย์ ผู้ชำนาญการโรงพยาบาลทหารผ่านศึก (ระดับ 11) เป็นผู้แทน ร่วมแสดงความยินดีและบริจาคเงินสมทบทุนเพื่อกิจกรรมการกุศล เนื่องในโอกาสวันสถาปนาสถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบกช่อง 5 ครบรอบ 65 ปี

พลเอก วิสันติ สระศรีดา กรรมการผู้อำนวยการใหญ่สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก และคณะผู้บริหาร มอบเงินบริจาค จำนวน ๒๕,๐๐๐.- บาท ให้โรงพยาบาลทหารผ่านศึก เนื่องในโอกาสวันสถาปนาสถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก ครบรอบ 65 ปี

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลทหารผ่านศึก และคณะ เข้าเยี่ยมคารวะ คุณหญิงแสงเดือน ณ นคร เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ 2566

รักษาการ รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลทหารผ่านศึก (ฝ่ายการแพทย์) เข้าพบ พลตรี ธำรงโรจน์ เต็มอุดม ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ 2566 ณ โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า

วันที่ 9 ม.ค. 2566 (วันนี้) เวลา 09:30 น. โรงพยาบาลทหารผ่านศึก เพื่ออุทิศส่วนกุศลแก่ทหารผ่านศึกและผู้ป่วยทั่วไปที่ล่วงลับ โดย เภสัชกรหญิงปรียารมย์ ศิวะแพทย์ ผู้ชำนาญการโรงพยาบาลทหารผ่านศึก เป็นประธานในพิธี

คุณ จิราภรณ์ อินโต ผู้อำนวยการฝ่ายนโยบายและแผน ททบ5 และคณะ เข้าพบ นายแพทย์ กำพล เมืองแสน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลทหารผ่านศึก เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ 2566

นางอาลัย พรหมชนะ ผู้อำนวยการเชี่ยวชาญโรงเรียนสุรศักดิ์มนตรี และคณะ เข้าพบ นายแพทย์กำพล เมืองแสน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลทหารผ่านศึก เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ 2566 ณ ห้องรับรอง โรงพยาบาลทหารผ่านศึก

สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา พระราชทานแจกันดอกไม้ มอบให้โรงพยาบาลทหารผ่านศึก เพื่อนำไปมอบให้ผู้ป่วย เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจ และให้หายป่วยโดยเร็ว

จัดพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา เพื่อให้ทรงหายจากพระอาการประชวร

พิธีเจริญพระพุทธมนต์ และเจริญจิตตภาวนา ถวายพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ให้ทรงหายจากพระอาการประชวร

กองพยาบาลโรงพยาบาลทหารผ่านศึกจัดการอบรมโครงการเพิ่มพูนทักษะวิชาการพี่สอนน้อง ครั้งที่ 3

กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ และคณะ จัดกิจกรรมเพื่อสังคม (CSR) มอบเครื่องอุปโภค และมอบอาหารกลางวันแก่ผู้ป่วยทหารผ่านศึกที่พักรักษาตัว

รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลทหารผ่านศึกและคณะ ทูลเกล้าฯ ถวายแจกันดอกไม้และลงนามถวายพระพร สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา

คุณสมชาย คงกะพันธ์ มอบเงินสมทบกิจกรรมให้แก่ทหารผ่านศึกพิการทุพพลภาพ

คุณหญิง แสงเดือน ณ นคร ประธานกรรมการมูลนิธิสงเคราะห์ครอบครัวทหารผ่านศึก ร่วมกับสมาคมช่างเสริมสวยแห่งประเทศไทย ได้จัดกิจกรรมนำช่างตัดผมบริการตัดผมให้แก่ทหารผ่านศึกที่พักรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลทหารผ่านศึก

ผู้อำนวยการองค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก ประธานสมาพันธ์ทหารผ่านศึกอาเซียน เป็นหัวหน้าคณะ นำผู้แทนภาคีสมาชิกสมาพันธ์ทหารผ่านศึกแต่ละประเทศ เยี่ยมชมการดำเนินงานด้านกิจกรรมบำบัด งานกายอุปกรณ์ ณ โรงพยาบาลทหารผ่านศึก

โรงพยาบาลทหารผ่านศึก จัดกิจกรรม "วันเบาหวานโลก"

Powered by MakeWebEasy.com
เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้