ข่าวสาร

คุณเอกชัย เศวตสมภพ กรรมการผู้จัดการบริษัท ซีโน-แปซิฟิค เทรดดิ้ง (ไทยแลนด์) จำกัด พร้อมด้วยคุณมนัสชนก เจนศรีสกุล ได้จัดเลี้ยงอาหารกลางวัน และ มอบเงินบำรุงขวัญ ให้แก่ ทหารผ่านศึกที่พักรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลทหารผ่านศึก

คุณเล็ก รัมณียานนท์ กรรมการบริษัท บริษัท แอลแอนด์อาร์มีเดีย จำกัด มอบเงินและบริจาคสิ่งของแก่ทหารผ่านศึก ณ รพ.ผศ.

การเยี่ยมสำรวจเพื่อต่ออายุการรับรองกระบวนการคุณภาพ Re-accreditation ครั้งที่ ๓ จาก สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน) สรพ.

ร.ต.หญิง ธิดานุช เพียรชูชัย ร.น. รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลทหารผ่านศึก (ฝ่ายการพยาบาล) เป็นประธานในพิธี และมีเจ้าหน้าที่ พนักงาน ลูกจ้าง ผู้ป่วยทหารผ่านศึกพิการฯ รวมทั้งญาติผู้ป่วยและผู้ที่สนใจ เข้าร่วมกิจกรรมถวายสังฆทาน

ทั้งนี้ทางคณะสถาบันวิชาการป้องกันประเทศ ได้คำแนะนำราชการสนามจาก ร้อยโท ณรงค์พัฒน์ พงษ์พานิช เพื่อเป็นแบบอย่างสำหรับนักเรียนทหารใหม่ ณ ห้องประชุมโรงพยาบาลทหารผ่านศึก อาคาร ๒ ชั้นที่ ๒

พิธีลงนามบันทึกความเข้าใจความร่วมมือการผลักดันผลงานวิจัยและนวัตกรรม เพื่อเสริมสร้างคุณภาพชีวิตแก่ผู้พิการ ระหว่างสำนักงานวิจัยแห่งชาติ และองค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก

“เชิดชูเกียรติทหารกล้า ๓ กุมภาพันธ์ วันทหารผ่านศึก” เพื่อรำลึกถึงวีรกรรมความกล้าหาญของทหารผ่านศึก ณ อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ

องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึกในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้จัดพิธีบำเพ็ญกุศลทางศาสนาคริสต์ โดยมี พลเอก เดชนิธิศ เหลืองงามขำ ผู้อำนวยการองค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก เป็นประธานในพิธี เนื่องในโอกาสวันทหารผ่านศึก ๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗

ผู้บัญชาการวิทยาลัยเสนาธิการทหาร สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ, นำคณะนักศึกษาหลักสูตรเสนาธิการทหาร เข้าเยี่ยมให้กำลังใจผู้ป่วยทหารผ่านศึก

พลเอก ทรงวิทย์ หนุนภักดี ผู้บัญชาการทหารสูงสุด ร่วมบริจาคและเยี่ยมให้กำลังใจ ผู้ป่วยทหารผ่านศึก ณ โรงพยาบาลทหารผ่านศึก

วันที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๖๗ พลเรือเอก อะดุง พันธุ์เอี่ยม ผู้บัญชาการทหารเรือ เข้าเยี่ยม บำรุงขวัญทหารผ่านศึกที่พักรักษาตัว ณ โรงพยาบาลทหารผ่านศึก พร้อมมอบเงินและกระเช้าเพื่อเป็นขวัญกำลังใจให้แก่ทหารผ่านศึก ณ หอพักผู้ป่วยอัมพาต อาคาร ๒ ชั้นที่ ๔ ในการนี้ พลเอก เดชนิธิศ เหลืองงามขำ ผู้อำนวยการองค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก และนายแพทย์สง่า พินิจพิชิตกุล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลทหารผ่านศึก พร้อมผู้บริหารของ รพ.ผศ. ให้การต้อนรับ

วันที่ ๒๖ มกราคม ๒๕๖๗ นายแพทย์สง่า พินิจพิชิตกุล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลทหารผ่านศึก และคณะผู้บริหารโรงพยาบาลฯ ได้ประกาศเจตนารมณ์พร้อมรับการเยี่ยมสำรวจ เพื่อต่ออายุการรับรองกระบวนการคุณภาพ Re-accreditation ครั้งที่ ๓ จาก สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน) โดย มีเจ้าหน้าที่, พนักงาน, ลูกจ้าง เข้าร่วมการประกาศเจตนารมณ์ ณ ห้องประชุมโรงพยาบาลทหารผ่านศึก อาคาร ๒ ชั้นที่ ๒ ในการนี้ ได้มีการตรวจเยี่ยมเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจต่อพนักงานและลูกจ้างที่แผนกโภชนาการ กองบริการสายแพทย์ และห้องฉุกเฉิน โรงพยาบาลทหารผ่านศึก

วันที่ ๒๖ มกราคม ๒๕๖๗ พล.อ.วิชิต ยาทิพย์ สมาชิกวุฒิสภาและอดีต รอง ผบ.ทบ. พร้อมครอบครัว ได้เข้าเยี่ยมบำรุงขวัญทหารผ่านศึกที่พักรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลทหารผ่านศึก อาคาร ๒ ชั้น ๓, ๔ และ ๗ และได้มอบเงิน เพื่อสนับสนุนกิจการโรงพยาบาล จากนั้นได้เข้าเยี่ยมชมศูนย์ฝึกกิจกรรมบำบัดไทย-โอชิเอะ เพื่อเป็นการสร้างขวัญและกำลังใจให้แก่ทหารผ่านศึก ณ โรงพยาบาลทหารผ่านศึก โอกาสนี้ นายแพทย์สง่า พินิจพิชิตกุล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลทหารผ่านศึก เป็นหัวหน้าคณะให้การต้อนรับ

วันที่ ๒๕ มกราคม ๒๕๖๗ นายแพทย์สง่า พินิจพิชิตกุล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลทหารผ่านศึก พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร รพ.ผศ. เข้ารับมอบอุปกรณ์ทางการแพทย์ และของใช้จำเป็นสำหรับผู้ป่วย ได้แก่ เตียงผู้ป่วย จำนวน ๒๐ เตียง และผ้าอ้อมสำเร็จรูปสำหรับผู้ใหญ่ จำนวน ๓,๐๐๐ ห่อ โดยนายธีรัชย์ อัตนวานิช อธิบดีกรมศุลกากร เป็นประธาน ในการมอบ พร้อมคณะผู้บริหารระดับสูงของกรมศุลกากร ณ บริเวณห้องโถงอาคาร ๑ ชั้น ๑ กรมศุลกากร ทั้งนี้ กรมศุลกากรมีวัตถุประสงค์ในการบริจาคเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานของโรงพยาบาลฯ และนำสิ่งของไปใช้เพื่อสาธารณประโยชน์ต่อไป

คุณสุชาติ ชวางกูร ประธานกลุ่มสร้างพลเมืองคุณภาพ และคณะศิลปิน - นักแสดง จัดกิจกรรมบำรุงขวัญผู้ป่วยทหารผ่านศึก

พล.อ.อ.ชากร ตะวันแจ้ง รอง เสธ.ทหาร (๔) พร้อมด้วยคณะผู้แทนจากสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม กองบัญชาการกองทัพไทย กองทัพบก กองทัพเรือ กองทัพอากาศ และสำนักงานตำรวจแห่งชาติ เยี่ยมเยียนพร้อมมอบเงินและของขวัญให้แก่ทหารที่พักรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลทหารผ่านศึก

โดยมีนายแพทย์ สง่า พินิจพิชิตกุล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลทหารผ่านศึก พร้อมคณะผู้บริหาร ให้การต้อนรับ ณ ห้องประชุมโรงพยาบาลทหารผ่านศึก อาคาร ๒ ชั้นที่ ๒

กิจกรรม "รวมใจ ร่วมบุญ" พิธีทำบุญถวายสังฆทาน เพื่ออุทิศส่วนกุศลแก่ทหารผ่านศึกและผู้ป่วยที่ได้ล่วงลับ

นายแพทย์สง่า พินิจพิชิตกุล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลทหารผ่านศึก พร้อมด้วยคณะ เข้าร่วมเป็นเกียรติในงาน วันสถาปนากรมแพทย์ทหารบก ปีที่ ๑๒๔ ณ อาคารกองบัญชาการกรมแพทย์ทหารบก

Powered by MakeWebEasy.com
เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้