ข่าวสาร

คุณสมชาย คงกะพันธ์ มอบเงินสมทบกิจกรรมให้แก่ทหารผ่านศึกพิการทุพพลภาพ

คุณหญิง แสงเดือน ณ นคร ประธานกรรมการมูลนิธิสงเคราะห์ครอบครัวทหารผ่านศึก ร่วมกับสมาคมช่างเสริมสวยแห่งประเทศไทย ได้จัดกิจกรรมนำช่างตัดผมบริการตัดผมให้แก่ทหารผ่านศึกที่พักรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลทหารผ่านศึก

ผู้อำนวยการองค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก ประธานสมาพันธ์ทหารผ่านศึกอาเซียน เป็นหัวหน้าคณะ นำผู้แทนภาคีสมาชิกสมาพันธ์ทหารผ่านศึกแต่ละประเทศ เยี่ยมชมการดำเนินงานด้านกิจกรรมบำบัด งานกายอุปกรณ์ ณ โรงพยาบาลทหารผ่านศึก

โรงพยาบาลทหารผ่านศึก จัดกิจกรรม "วันเบาหวานโลก"

โรงพยาบาลทหารผ่านศึกจัดอบรม “หลักสูตร ร่วมแรงร่วมใจสานสัมพันธ์สามัคคี” ให้แก่เจ้าหน้าที่และบุคลากรทางการแพทย์ โดยมี พลเอก สัณทัศน์ นันทิภาคย์หิรัญ ผู้อำนวยการองค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก เป็นประธานในพิธีเปิดการฝึกอบรมกิจกรรมพัฒนาองค์กร

กองทุน "น้ำพระทัยหลวงพ่อโต" วัดอินทรวิหาร โดย พระเดชพระคุณ พระโสภณธรรมวงศ์ ดร. และคณะสงฆ์ มอบปัจจัย จำนวน 500,000 บาท เพื่อปรับปรุงห้องพิเศษ โรงพยาบาลทหารผ่านศึก

โรงพยาบาลทหารผ่านศึก จัดพิธีทำบุญถวายสังฆทาน เพื่ออุทิศส่วนกุศลแก่ทหารผ่านศึกและผู้ป่วยทั่วไปที่ล่วงลับ

พิธีทำบุญเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนาโรงพยาบาลทหารผ่านศึก (วันที่ 9 ตุลาคม 2565) ครบรอบ 52 ปี

โรงพยาบาลทหารผ่านศึก เตรียมการต้อนรับการตรวจเยี่ยมจาก พลเอก สัณทัศน์ นันทิภาคย์หิรัญ ผู้อำนวยการองค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก พร้อมด้วยคณะที่ปรึกษาผู้อำนวยการองค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก

โรงพยาบาลทหารผ่านศึกจัดพิธีทำบุญเปิดห้องพักผู้ป่วยพิเศษโรงพยาบาลทหารผ่านศึก และจัดพิธีรับมอบชุดปฏิบัติการขึ้นกายอุปกรณ์เสริมระดับเท้า

กิจกรรมทำความสะอาดพื้นที่ส่วนกลางและกำจัดลูกน้ำยุงลาย

บริษัท สมาร์ท เทเลบิช จำกัด มอบเงินบริจาค จำนวน 30,000 บาท ให้แก่ โรงพยาบาลทหารผ่านศึก

มูลนิธิสงเคราะห์ชาวเหนือ มอบ แผ่นรองซับ ผ้าอ้อมผู้ใหญ่ และกางเกงซึมซับผู้ใหญ่ ให้แก่ ผู้ป่วยทหารผ่านศึกพิการทุพพลภาพ

นักศึกษาหลักสูตร ปนป. รุ่นที่ 12 หมู่นกหัวขวาน สถาบันพระปกเกล้า มอบเงินสด 20,000 บาท เพื่อบำรุงขวัญผู้ป่วยทหารผ่านศึกพิการทุพพลภาพให้กับโรงพยาบาลทหารผ่านศึก

ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่ บริจาคอาหารว่าง จำนวน 350 ชุด ให้กับผู้ป่วยทหารผ่านศึกพิการทุพพลภาพ

โรงพยาบาลทหารผ่านศึก จัดพิธีทำบุญถวายสังฆทาน เพื่ออุทิศส่วนกุศลแก่ทหารผ่านศึกและผู้ป่วยทั่วไปที่ล่วงลับ

กองการพยาบาล โรงพยาบาลทหารผ่านศึก จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ การช่วยฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐาน ประจำปี 2565

พิธีมอบกายอุปกรณ์เทียมและดวงตาเทียมแก่ทหารผ่านศึกพิการทุพพลภาพ ตามโครงการ “99 ดวงตาเพื่อทหารกล้า ถวายเป็นพระราชกุศล”

กองการพยาบาล โรงพยาบาลทหารผ่านศึก จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ การช่วยฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐาน ประจำปี 2565

พันเอก บดีศร จิตต์บุญเหลือ รองผู้อำนวยการสำนักงานสนับสนุน หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา มอบเงินเพื่อปรับปรุงห้องผู้ป่วยพิเศษ เป็นจำนวนเงิน 513,860 บาท

แพทย์หญิงจิตติมา ปรีชา รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลทหารผ่านศึก เป็นผู้แทนผู้อำนวยการโรงพยาบาลทหารผ่านศึก เข้ารับมอบรางวัลหน่วยงานที่สนับสนุนงานด้านอุตสาหกรรมป้องกันประเทศ ครั้งที่ 7 ประจำปี 2564

พลเอกอรรถพจน์ คล่องตรวจโรค ราชองครักษ์พิเศษ ประจำในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ได้บริจาคอาหารกลางวัน จำนวน 100 ชุด ให้แก่ผู้ป่วยทหารผ่านศึกพิการทุพพลภาพที่พักรักษาตัว ณ โรงพยาบาลทหารผ่านศึก

พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุทธนารีนาถ ทรงพระกรุณาให้ พล.ต.มิตรอนันต์ จิตต์โสภา ประจำสำนักพระราชวังพิเศษ วังเทเวศร์ ผู้เชิญอาหารประทาน และข้าราชบริพารถวายงานในพระองค์ นำอาหารและสิ่งของเครื่องใช้มาประทานแก่ผู้ป่วยทหารผ่านศึก

องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก ในพระบรมราชูปถัมภ์ เป็นเจ้าภาพการจัดการประชุมสมาพันธ์ทหารผ่านศึกอาเซียน ประจำปี 2565 ซึ่งใน 10 ปี มีครั้งเดียว ที่ประเทศไทยโดย องค์การฯ จะได้เป็นเจ้าภาพครั้งสำคัญในการจัดการประชุมสมาพันธ์ทหารผ่านศึกอาเซียน ประจำปี 2565 

ธนาคารกรุงเทพ จัดกิจกรรมบำรุงขวัญทหาร ตำรวจ และอาสาสมัครที่บาดเจ็บจากการปฎิบัติหน้าที่ เมื่อวันศุกร์ที่ 1 เมษายน 2565 เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

คุณรัฐวิชญ์ ณ ลำพูน ผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท อินเด็กซ์ อินเตอร์เนชั่นเนล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร เยี่ยมมอบของขวัญและเครื่องอุปโภคบริโภค พร้อมมอบเงินให้แก่ โรงพยาบาลฯจำนวน 50,000 บาท

นายกสมาคมแม่บ้านทหารอากาศ และคณะเยี่ยมเยียนมอบเงินบำรุงขวัญ แก่ทหารผ่านศึกที่พักรักษาตัว ณ โรงพยาบาลทหารผ่านศึก

โรงพยาบาลทหารผ่านศึก จัดตั้งจุดให้บริการคัดกรองการตรวจหาเชื้อโควิด-19 (ATK) ก่อนเข้าร่วมพิธี

คุณบุษกร ศรีสวัสดิ์ นายกสมาคมแม่บ้านกองบัญชาการกองทัพไทย พร้อมด้วยคณะกรรมการสมาคมฯ มอบเงินเพื่อบำรุงขวัญทหารผ่านศึก จำนวน ๕๐,๐๐๐ บาท

คุณมณีสุดา ศิลาอ่อน ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาความยั่งยืนและสื่อสารองค์การ บริษัท เอส แอนด์ พี ซินดิเคท จำกัด (มหาชน) จัดกิจกรรม เยี่ยมบำรุงขวัญผู้ป่วยทหารผ่านศึก

Powered by MakeWebEasy.com
เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้