เปิดให้บริการ ฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ ประจำปี 2565

เปิดให้บริการ ฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ ประจำปี 2565

โรงพยาบาลทหารผ่านศึกเปิดให้บริการ
ฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ ตามฤดูกาล ประจำปี 2565


สำหรับกลุ่มผู้ป่วยที่มีโรคหรือภาวะ ดังต่อไปนี้
1. กลุ่มผู้ป่วยโรคเรื้อรัง 7 กลุ่มโรค ได้แก่ ปอดอุดกั้นเรื้อรัง หอบหืด หลอดเลือดสมอง หัวใจ ไตวาย เบาหวาน และผู้ป่วยมะเร็งที่อยู่ระหว่างการได้รับยาเคมีบำบัด
2. บุคคลที่มีอายุ 65 ปีขึ้นไป
3. ผู้พิการทางสมอง ช่วยเหลือตนเองไม่ได้
4. ผู้ที่เป็นโรคธาลัสซีเมียและผู้ที่มีภูมิคุ้มกันบกพร่อง (รวมผู้ติดเชื้อ HIV ที่มีอาการ)
5. ผู้ที่เป็นโรคอ้วน (น้ำหนักมากกว่า 100 กิโลกรัม หรือ BMI มากกว่า 35 กิโลกรัมต่อตารางเมตร)
6. เด็กที่มีอายุ 6 เดือน ถึง 2 ปี
7. หญิงตั้งครรภ์ 4 เดือนขึ้นไป


ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่   โทร. 02-111-1111


Powered by MakeWebEasy.com