เปิดให้บริการ ฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ ประจำปี 2565

เปิดให้บริการ ฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ ประจำปี 2565

โรงพยาบาลทหารผ่านศึกเปิดให้บริการ
ฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ ตามฤดูกาล ประจำปี 2565


สำหรับกลุ่มผู้ป่วยที่มีโรคหรือภาวะ ดังต่อไปนี้
1. กลุ่มผู้ป่วยโรคเรื้อรัง 7 กลุ่มโรค ได้แก่ ปอดอุดกั้นเรื้อรัง หอบหืด หลอดเลือดสมอง หัวใจ ไตวาย เบาหวาน และผู้ป่วยมะเร็งที่อยู่ระหว่างการได้รับยาเคมีบำบัด
2. บุคคลที่มีอายุ 65 ปีขึ้นไป
3. ผู้พิการทางสมอง ช่วยเหลือตนเองไม่ได้
4. ผู้ที่เป็นโรคธาลัสซีเมียและผู้ที่มีภูมิคุ้มกันบกพร่อง (รวมผู้ติดเชื้อ HIV ที่มีอาการ)
5. ผู้ที่เป็นโรคอ้วน (น้ำหนักมากกว่า 100 กิโลกรัม หรือ BMI มากกว่า 35 กิโลกรัมต่อตารางเมตร)
6. เด็กที่มีอายุ 6 เดือน ถึง 2 ปี
7. หญิงตั้งครรภ์ 4 เดือนขึ้นไป


โดยสามารถจองคิวรับสิทธิฉีดวัคซีนล่วงหน้า
ได้ตั้งแต่ วันที่ 2 พฤษภาคม เป็นต้นไป


โดยสามารถจองผ่าน 2 ช่องทางดังนี้
1. OPD อายุรกรรม ชั้น 1 อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ เวลา 9.00 - 12.00 น.
ในวันที่ 2-6 พฤษภาคม, 23-27 พฤษภาคม และ 27-30 มิถุนายน 2565
(กรุณานำบัตรประจำตัวประชาชนมาด้วย)
2. จองผ่าน Application เป๋าตัง (เฉพาะกลุ่มผู้สูงอายุที่มีอายุมากกว่า 65 ปี)


ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่   โทร. 02-111-1111


***ผู้ที่จองคิวแล้วสามารถรับการฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่
ได้ตั้งแต่วันที่ 10 พฤษภาคม เป็นต้นไป
ตามวันและเวลาที่จอง จนกว่าวัคซีนจะหมด
ณ OPD อายุรกรรม ชั้น 1 อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ
โรงพยาบาลทหารผ่านศึก***


(ผู้ที่ไม่ลงทะเบียนจองคิวฉีดวัคซีนล่วงหน้ามาก่อน อาจไม่ได้รับวัคซีนในวันนั้นเนื่องจากวัคซีนมีจำนวนจำกัด สำหรับผู้ที่ลงทะเบียนเท่านั้น)

Powered by MakeWebEasy.com