บริจาคเตียงผู้ป่วย จำนวน 4 เตียง

บริจาคเตียงผู้ป่วย จำนวน 4 เตียง

เมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2564
ผศ.สมหมาย จงจิตรนันท์ และคณะ ได้บริจาคเตียงผู้ป่วย จำนวน 4 เตียง ให้แก่โรงพยาบาลทหารผ่านศึก โดย นางสาวศศิรินทร์ ชวพรธนานนท์ รองผู้อำนวยการโรงพยาบาล (ฝ่ายการพยาบาล) รักษาการผู้อำนวยการกองพยาบาล เป็นผู้รับมอบ

Powered by MakeWebEasy.com