ลงทะเบียนฉีดวัคซีน COVID-19

ลงทะเบียนฉีดวัคซีน COVID-19

ขอเชิญชวน ผู้ที่รับการรักษาในโรงพยาบาลทหารผ่านศึก

 ลงทะเบียนเตรียมฉีดวัคซีน COVID-19 ฟรี!!

  สำหรับ กลุ่มผู้สูงอายุ 60 ปีขึ้นไป และผู้ป่วย 7 กลุ่มโรคเรื้อรัง


 
   ประกอบด้วย

  1. โรคทางเดินหายใจเรื้อรังรุนแรง
  2. โรคหัวใจและหลอดเลือด
  3. โรคหลอดเลือดสมอง
  4. โรคไตเรื้อรัง
  5. โรคมะเร็งทุกชนิด
  6. โรคเบาหวาน
  7. โรคอ้วน  ที่มีน้ำหนัก > 100 กก. หรือ BMI > 35 กิโลกรัมต่อตารางเมตร

โดยสามารถจองคิวรับสิทธิ ได้ 2 ช่องทาง ดังนี้
-
ตั้งแต่ 1 พ.ค. เป็นต้นไป จองผ่าน.. LINE OA หมอพร้อม เเละ Application หมอพร้อม
-
ตั้งแต่ 1 พ.ค. - 28 พ.ค. 64  จองได้ในวันราชการ ที่ ตรงข้ามเเผนกเวชระเบียน อาคารเฉลิมพระเกียรติ ชั้น 1 เวลา 9.OO - 14.OO น. (โทร. 02-6449400 ต่อ 90139 เเละ 90140)


สำหรับผู้ที่จองคิวแล้ว รับฉีดวัคซีน COVID-19

ได้ตั้งแต่ วันที่ 7 มิถุนายน – 31 กรกฎาคม 2564 (ตามวันและเวลาที่จอง)


Powered by MakeWebEasy.com