เชิญชวน ฉีดวัคซีนป้องกัน ไข้หวัดใหญ่ ชนิด 3 สายพันธุ์ ฟรี !

เชิญชวน ฉีดวัคซีนป้องกัน ไข้หวัดใหญ่ ชนิด  3 สายพันธุ์ ฟรี !

ขอเชิญชวนกลุ่มผู้ป่วย ดังต่อไปนี้

ฉีดวัคซีนป้องกัน ไข้หวัดใหญ่ ชนิด 3 สายพันธุ์ ฟรี !

กลุ่มผู้ป่วยที่มีโรคหรือภาวะดังต่อไปนี้

1.             กลุ่มผู้ป่วยโรคเรื้อรัง 7 กลุ่ม ได้แก่ ปอดอุดกั้นเรื้อรัง หอบหืด หลอดเลือดสมอง หัวใจ ไตวาย เบาหวาน และผู้ป่วยมะเร็ง

               ที่อยู่ระหว่างการได้รับยาเคมีบำบัด

2.             อายุ 65 ปีขึ้นไป

3.             ผู้พิการทางสมองช่วยเหลือตนเองไม่ได้

4.             โรคธาลัสซีเมียและผู้ที่มีภูมิคุ้มกันบกพร่อง

5.             โรคอ้วน

6.             เด็กอายุ 6 เดือน ถึง 2 ปี

7.             หญิงตั้งครรภ์ 4 เดือนขึ้นไป


จองสิทธิในการฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ ชนิด 3 สายพันธุ์ ฟรี ! 

ตั้งแต่วันนี้ - 31 มีนาคม 2564 นี้ (เว้นวันหยุดราชการ)

ระหว่างเวลา 09:00 - 14:00 น.

ณ OPD อายุรกรรม อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ ชั้น 1 โรงพยาบาลทหารผ่านศึก


Powered by MakeWebEasy.com