ประกาศคณะกรรมการสอบคัดเลือก เรื่อง ผลการสอบคัดเลือก

ประกาศคณะกรรมการสอบคัดเลือก เรื่อง ผลการสอบคัดเลือก

 ตามคำสั่งองการค์สงเคราะห์ทหารผ่านศึก ที่ ๒๗๖/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๒๑ สิงหาคม ๒๕๖๓ ให้คณะกรรมการสอบคัดเลือก รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว เข้าปฏิบัติงานในตำแหน่งต่างๆ จำนวน ๓๑ อัตรา ซึ่งเริ่มรับสมัคร ตั้งแต่วันที่ ๒๑-๒๘ สิงหาคม ๒๕๖๓ จึงขอประกาศรายผลสอบคัดเลือก ตามเอกสารแนบ

 

Powered by MakeWebEasy.com