ประกาศคณะกรรมการสอบคัดเลือก เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์

ประกาศคณะกรรมการสอบคัดเลือก เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์

ตามคำสั่งองการค์สงเคราะห์ทหารผ่านศึก ที่ ๒๗๖/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๒๑ สิงหาคม ๒๕๖๓ ให้คณะกรรมการสอบคัดเลือก รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว เข้าปฏิบัติงานในตำแหน่งต่างๆ จำนวน ๓๑ อัตรา ซึ่งเริ่มรับสมัคร ตั้งแต่วันที่ ๒๑-๒๘ สิงหาคม ๒๕๖๓ จึงขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ ดังต่อไปนี้ (ตามเอกสารที่แนบมา)

โดยกำหนดการสอบสัมภาษณ์ ในวันศุกร์ที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๖๓ ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมหมายเลข ๑ และ ๒ อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๗ รอบ พระชนมพรรษา ชั้น ๖ โรงพยาบาลทหารผ่านศึก

Powered by MakeWebEasy.com