ประกาศคณะกรรมการสอบคัดเลือก เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก

ประกาศคณะกรรมการสอบคัดเลือก เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก

ประกาศคณะกรรมการสอบคัดเลือก เรื่อง ประกาศรายชื่อผ้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก

            ตามคำสั่งองการค์สงเคราะห์ทหารผ่านศึก ที่ ๒๗๖/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๒๑ สิงหาคม ๒๕๖๓ ให้คณะกรรมการสอบคัดเลือก รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว เข้าปฏิบัติงานในตำแหน่งต่างๆ จำนวน ๓๑ อัตรา ซึ่งเริ่มรับสมัคร ตั้งแต่วันที่ ๒๑-๒๘ สิงหาคม ๒๕๖๓ จึงประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก ดังต่อไปนี้ (ตามเอกสารที่แนบมา)


Powered by MakeWebEasy.com