องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก

องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก

องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก ให้ทุนการศึกษาแก่นักเรียนพยาบาล วิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก             

จำนวน ๕ ทุนต่อปี (ถึงปีการศึกษา ๒๕๖๖) ดังนี้

                   - ทุนการศึกษา ๑๐๐,๐๐๐ บาทต่อปี รวม ๔ ปี เป็นเงิน ๔๐๐,๐๐๐ บาท

                   - ค่าตรวจโรค และค่าดำเนินการเข้าเป็นนักเรียนพยาบาล จำนวน ๕,๐๐๐ บาทต่อคน

(เฉพาะ ปี ๑ เท่านั้น)

          ขั้นตอนการปฏิบัติในการขอรับทุน

                   ๑. ผู้ขอรับทุนการศึกษาต้องผ่านการสอบคัดเลือกเข้าเป็นนักเรียนพยาบาล วิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก (หากผ่านการสอบคัดเลือก ผู้ขอรับทุนจะต้องแจ้งให้ วิทยาลัยพยาบาลกองทัพบกทราบว่า จะขอรับทุนการศึกษา ขององค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก)

                   ๒. วิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก จะแจ้งรายชื่อผู้ที่ได้รับทุนการศึกษาให้ โรงพยาบาลทหารผ่านศึก องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก ทราบ

                   ๓. โรงพยาบาลทหารผ่านศึก จะเชิญผู้ขอรับทุน และผู้ค้ำประกัน มาทำสัญญาฯ               

ให้ทุนการศึกษา และสัญญาค้ำประกันที่ โรงพยาบาลทหารผ่านศึก พร้อมจ่ายเงินทุนการศึกษา             

ติดต่อสอบถามได้ที่ กองการพยาบาล โรงพยาบาลทหารผ่านศึก ( ในวัน และเวลาราชการ)

โทร. ๐ ๒๖๔๔ ๙๔๐๐ ต่อ ๑๐๔๒๔

มือถือ ๐๙ ๒๒๔๖ ๗๔๐๓ ( ร.ต.หญิง ธิดานุช เพียรชูชัย ร.น.)

มือถือ ๐๘ ๙๙๘๓ ๔๔๓๒ (นางณัฐหทัย ปุรณะเสวี)

Powered by MakeWebEasy.com