ร่วมงานกับเรา !

ร่วมงานกับเรา !

โรงพยาบาลทหารผ่านศึก ประเทศไทย

เปิดรับสมัครแพทย์เฉพาะทาง ประจำปี 2563 


โดยเปิดรับสมัครตั้งแต่ มี.ค. 63 เป็นต้นไป

โดยจะนัดสัมภาษณ์เฉพาะกิจ หากมีแพทย์มาสมัครตรงตามสาขาที่ รพ.ผศ.

มีความต้องการเร่งด่วน โดยไม่จำเป็นต้องรอสัมภาษณ์ตรงตามรอบที่กำหนด จำนวน 9 สาขา ดังนี้


1. สาขาศัลยกรรมหลอดเลือด

2. สาขาอายุรศาสตร์โรคระบบการหายใจและภาวะวิกฤต

3. สาขาอายุรศาสตร์โรคข้อและรูมาติซั่ม

4. สาขาศัลยกรรมระบบประสาท

5. สาขาศัลยกรรมทางเดินปัสสาวะ

6. สาขาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน

7. สาขาเวชศาสตร์ครอบครัว

8. สาขาจิตเวช

9. สาขาอายุรศาสตร์โรคติดเชื้อ

--------------------------------------------------

 เอกสารหลักฐานในการรับสมัครแพทย์

- รูปถ่าย ขนาด 1 นิ้ว 3 ใบ

- สำเนาทะเบียนบ้าน/สำเนาบัตรประชาชน

- สำเนาการศึกษา (วุฒิการศึกษา, ใบประกอบวิชาชีพ, วุฒิบัตร)

- หลักฐานการพ้นพันธะทางทหาร (สด.8, สด43)

--------------------------------------------------


สนใจมาร่วมทำงานเป็นส่วนหนึ่งกับเรา

ติดต่อ/สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
(แผนกบุคคล กองกลาง รพ.ทหารผ่านศึก)
โทร . 02-644-9413 ต่อ 10617 และ 10618
 

Powered by MakeWebEasy.com