โครงการศึกษาเส้นทางนำส่งผู้โดยสารระบบทางรางโดยรถเวียน(Shuttle Bus)

โครงการศึกษาเส้นทางนำส่งผู้โดยสารระบบทางรางโดยรถเวียน(Shuttle Bus)

ด้วยสำนักการจราจรและขนส่ง ได้รับมอบหมายให้ดำเนินการเดินรถโดยสารแบบเวียน เพื่อนขนส่งผู้โดยสารจากสถานที่สำคัญเชื่อมต่อระบบ

ขนส่งมวลชนทางราง โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายกับประชาชน เป็นการบรรเทาปัญหาการจราจร และลดปริมาณมลพิษทางอากาศ ส่งเสริมให้

ประชาชนหันมาใช้ระบบขนส่งสาธารณะ สอดคล้องกับนโยบายผู้ว่าราชการกรุงเทพนมหานคร ในระยะแรกกำหนดการเดินทาง 3 เส้นทาง

     1. สถานีขนส่งสายใต้ใหม่ - BTS บางหว้า

     2. ดินแดง - BTS สนามเป้า

     3. ชุมชนเคหะร่มเกล้า - ARL ลาดกระบัง

Powered by MakeWebEasy.com