การมอบอุปกรณ์ป้องกันใบหน้าอนามัย (Face shield)

การมอบอุปกรณ์ป้องกันใบหน้าอนามัย (Face shield)

เช้าวันนี้ (๓ เมษายน ๒๕๖๓) เวลา ๐๙.๔๕ น. พลเอก ชูศิลป์ คุณาไทย อดีตผู้อำนวยการ        องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก ได้มอบอุปกรณ์ป้องกันใบหน้าอนามัย (Face Shield) ซึ่งประดิษฐ์โดย     หน่วยกายอุปกรณ์ กองออร์โธปิดิคส์ โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า และกองออร์โธปิติคส์และกายอุปกรณ์   โรงพยาบาลทหารผ่านศึก ให้แก่ ผู้แทนจากโรงพยาบาลและหน่วยงาน จำนวน ๖ แห่ง ได้แก่ โรงพยาบาล   พระมงกุฎเกล้า, โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช, โรงพยาบาลจุฬาภรณ์, สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม,       กรมแพทย์ทหารเรือ และโรงพยาบาลทหารผ่านศึก ณ ห้องประชุม อาคาร ๒ ชั้น ๒ โรงพยาบาลทหารผ่านศึกถนนวิภาวดีรังสิต กรุงเทพฯ

          การมอบอุปกรณ์ป้องกันใบหน้าอนามัย (Face shield) ในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อให้โรงพยาบาล และหน่วยงานต่าง ๆ นำไปแจกจ่ายให้กับแพทย์ พยาบาล และเจ้าหน้าที่ ที่ปฏิบัติงานเสี่ยงต่อการติดเชื้อ     ไวรัสโควิด - 19 ด้วยความเสียสละอยู่ในขณะนี้

Powered by MakeWebEasy.com