เชิดชูเกียรติทหารกล้า 3 กุมภาพันธ์ วันทหารผ่านศึก

เชิดชูเกียรติทหารกล้า 3 กุมภาพันธ์ วันทหารผ่านศึก

       เมื่อวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2562 พลเอก ศิริพงษ์ วงศ์ขันตี ผู้อำนวยการองค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก เป็นประธานในพิธีเชิดชูเกียรติและจัดเลี้ยงอาหารกลางวันแก่ทหารผ่านศึกและครอบครัว เนื่องในวันทหารผ่านศึก ประจำปี 2562 โดย องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก ได้จัดกิจกรรมต่าง ๆ อาทิ การแสดงของศิลปิน หรั่ง ร็อคเคสต้า (ชัชชัย สุขขาวดี), การจัดกิจกรรมของสภามวยโลก และการแนะนำพร้อมทั้งสัมภาษณ์ทหารผ่านศึกดีเด่น ประจำปี 2562 สลับกับการแสดงดนตรีและการแสดงประกอบเพลงของวงดุริยางค์ทหารบก ณ ลานอเนกประสงค์ กรมทหารราบที่ 11 มหาดเล็กรักษาพระองค์ ถนนพหลโยธิน

       และ พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ในฐานะนายกสภาทหารผ่านศึก เป็นประธานในพิธีสวนสนามเชิดชูเกียรติทหารผ่านศึก โดยมีขบวนสวนสนามของกำลังพล 3 เหล่าทัพ ประกอบด้วย กองทัพบก กองทัพเรือ กองทัพอากาศ รวมทั้งตำรวจตระเวนชายแดน อาสารักษาดินแดน และขบวนสวนสนามของทหารผ่านศึกกรณีสงครามต่าง ๆ นอกจากนี้ ยังมีการมอบรางวัลให้แก่ทหารผ่านศึกดีเด่น ประจำปี 2562 เพื่อเป็นการเชิดชูเกียรติ และสร้างขวัญกำลังใจแก่ทหารผ่านศึก ที่ขยันหมั่นเพียรในการประกอบอาชีพ จนเป็นแบบอย่างที่ดีแก่ทหารผ่านศึกทั่วไป

      ทั้งนี้ โรงพยาบาลทหารผ่านศึก ได้เข้าร่วมให้การบริการออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ ให้บริการตรวจรักษาโรค บริการทางทันตกรรม และให้บริการทางด้านกายอุปกรณ์ แขนเทียม ขาเทียม ตรวจวัดการได้ยิน ให้แก่ทหารผ่านศึกผู้ทุพพลภาพทุกท่านที่มาร่วมในงานวันทหารผ่านศึก ณ กรมทหารราบที่ 11 มหาดเล็กรักษาพระองค์ ถนนพหลโยธิน

Powered by MakeWebEasy.com