ขอบเขตวิชาที่สอบคัดเลือก

ขอบเขตวิชาที่สอบคัดเลือก

        เนื่องจากโรงพยาบาลทหารผ่านศึก ได้ประกาศรับสมัคร !!! บุคคลทั่วไปเพื่อทำการสอบคัดเลือกจ้างเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราวเข้าปฏิบัติงานในตำแหน่งต่างๆ จำนวน ๒๔ อัตรา ซึ่งเริ่มสมัคร ตั้งแต่ วันที่ ๑๓-๒๘ ธันสาคม ๒๕๖๑ คณะกรรมการสอบคัดเลือก จึงขอประกาศขอบเขตวิชาที่สอบคัดเลือก ดังเอกสารที่แนบมาด้วยนี้
 
        ทั้งนี้ ผู้เข้าสอบต้องทำคะแนนวิชาเฉพาะตำแหน่งให้ได้ร้อยละ ๖๐ (๑๒๐ คะแนน) จึงถือว่าสอบผ่าน และต้องเข้าสอบทุกวิชา โดยต้องทำคะแนนสอบให้ได้ร้อยละ ๕๐ (๑๗๕ คะแนน) ผู้ที่ได้รับคะแนนสูงสุด เป็นผู้สอบได้


ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ - ในวันศุกร์ที่ ๔ มกราคม ๒๕๖๒ ที่แผนกบุคคล กองกลาง โรงพยาบาลทหารผ่านศึก โทร. ๐๒-๖๔๔-๙๔๐๐ ต่อ ๑๐๖๑๘

สอบสัมภาษณ์ - ในวันศุกร์ที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๖๒ ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมหมายเลข ๒ อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๗ รอบ พระชนมพรรษา ชั้น ๖ โรงพยาบาลทหารผ่านศึก โดยให้ผู้เข้าสอบมาพร้อมหน้าห้องสอบสัมภาษณ์เวลา ๐๘.๓๐ น.

ประกาศผลการสอบคัดเลือก - ในวันจันทร์ที่ ๒๘ มกราคม ๒๕๖๒ ณ แผนกบุคคล กองกลาง โรงพยาบาลทหารผ่านศึก โทร. ๐๒-๖๔๔-๙๔๐๐ ต่อ ๑๐๖๑๘ หรือทางเว็บไซต์ www.vgh.co.thโรงพยาบาลทหารผ่านศึก
123 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงสามเสนใน
เขตพญาไท กทม. 10400

โทร : 02-644-9400 ต่อ 10616-17
เวลาราชการ : จันทร์-ศุกร์  ตั้งแต่เวลา 8.00น.- 16.00น.

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

Powered by MakeWebEasy.com