ร่วมงานกับเรา

ร่วมงานกับเรา

 

เปิดรับสมัคร !!!

ตำแหน่ง : ผู้ช่วยแพทย์แผนไทย (หมอนวด)

จำนวน 5 อัตรา

คุณสมบัติ

 • ต้องจบหลักสูตร ผู้ช่วยแพทย์แผนไทย 330 ชั่วโมง
 • มีประสบการณ์อย่างน้อย 2 ปี (ถ้ามี)
 • มีสุขภาพแข็งแรง
 • มีเจตคติที่ดีต่อการแพทย์แผนไทย
 • มีความรู้ความสามารถพอเพียงในการนวดเพื่อสุขภาพ
 • บำบัดโรคและฟื้นฟูสมรรถภาพด้วยวิถีการนวดแผนไทย
 • มีความรู้เบื้องต้น โดยการประคบ อบสมุนไพร
 • มีมนุษยสัมพันธ์ และเจตคติที่ดี ที่จะประสานร่วมมือกับผู้ร่วมงานและบุคลากรสาธารณสุขด้านอื่นๆ
 • มีคุณธรรมและจรรยาบรรณในการปฏิบัติงานในความควบคุมของผู้ประกอบวิชาชีพ
 • อายุไม่น้อยกว่า 20 ปี
 • การศึกษาไม่น้อยกว่ามัธยมศึกษาปีที่ 3

 

ติดต่อ-สอบถาม ได้ที่ 
โรงพยาบาลทหารผ่านศึก
123 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงสามเสนใน
เขตพญาไท กทม. 10400

โทร : 02-644-9400 ต่อ 10520 หรือ 10523
เวลาทำการ : จันทร์-ศุกร์  ตั้งแต่เวลา 8.00น.- 16.00น.

Powered by MakeWebEasy.com